Stavebníctvo medziročne kleslo o 2,7 %, spomalila domáca aj zahraničná výstavba, hodnota 457 mil. eur

BRATISLAVA – Spomalenie stavebníctva v štvrtom mesiaci roka bolo dôsledkom najmä medziročne nižších výkonov pri novej výstavbe a z hľadiska typu stavieb 11 % poklesu pri inžinierskych stavbách, kam patria aj diaľnice.

Stavebná produkcia v apríli 2022 klesla medziročne o 2,7 % a dosiahla hodnotou takmer 457 mil. eur. Po dvoch mesiacoch rastu tak stavebná produkcia v stálych cenách znova nedokázala vyprodukovať hodnotu ako pred rokom.

Medzimesačne, po zohľadnení sezónnych vplyvov, bola stavebná produkcia oproti predchádzajúcemu mesiacu nižšia o 3,7 %.

Celkový výsledok ovplyvnil najmä medziročný pokles rozhodujúcich stavebných prác  v tuzemsku o 2,9 %. Nižší výkon je výsledkom najmä spomalenia o 2,8 % v novej výstavbe. Tá tvorila približne 68 % podiel domácej produkcie. Práce na opravách a údržbe síce medziročne vzrástli o takmer 5 %, ale ich rast nebol dosť dynamický na to, aby tuzemskú produkciu dostali do plusu.

Z hľadiska výrobného zamerania podielovo významnejšie práce na budovách medziročne mierne stúpli (o 1,1 %) a práce na inžinierskych stavbách, kam patrí aj výstavba diaľnic, prepadli o 11 %. Celkový výsledok odvetvia v apríli 2022 nepodržali ani práce v zahraničí, ktoré mierne klesli (o 1,1 %).

V súhrne za prvé štyri mesiace roka 2022 dosiahla stavebná produkcia objem 1,6 mld. eur a medziročne sa zvýšila o 0,5 %. Znížil sa objem prác na novej domácej výstavbe3) o 0,5 %, práce na opravách a údržbe boli v nepatrnom raste o 0,7 %. Práce v zahraničí mali v súhrne medziročný rast takmer 13 %.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.