Štáty Európskej únie žiadajú v Národných plánoch obnovy sumu 723 miliárd EUR, zhŕňa správa EAIC

BRUSEL / BRATISLAVA –  Členské štáty EU budú žiadať v rámci Národných plánov obnovy 723 miliárd EUR.

Ich prehľad pripravila Európska asociácia inovačných poradcov (EAIC) v rámci druhej aktualizácie príručky Next Generation EU Guide. Tá má pomôcť firmám lepšie sa zorientovať v dotačných výzvach pre výskum a inovácie. Finančné prostriedky z EU majú putovať na obnovu ekonomík členských štátov po pandémii Covid – 19 a zelenú a digitálnu transformáciu priemyslu. Súčasťou je aj prehľad pripravovaných či prebiehajúcich projektov pre Slovensko.

 

Aktuálne vydanie príručky Next Generation EU Guide (NGEU) pripravila Európska asociácia inovačných poradcov (EAIC), ktorá združuje 52 členov z 29 krajín. V prípade Slovenska je v nej ako jediná poradenská firma spoločnosť Grantex Advisory Group. Cieľom EAIC je podporovať malé a stredné podniky z členských štátov EU pri inovačných a výskumných projektoch. Zaisťuje jednoduchšiu výmenu informácii, prináša overené postupy a zdieľa v rámci skupiny odborné znalosti z oblasti výskumu, vývoja a inovácií. „Cieľom aktuálneho vydania príručky je poskytnúť malým a stredným podnikom prehľadné informácie o možnostiach, ktoré plán NGEU ponúka a ukázať, ako je plán obnovy EU účinný. Nové vydanie napríklad zahŕňa projekty na obnovu ekonomík po pandémii COVID – 19, ktoré sa už začínajú realizovať v členských štátoch EU. Sú tu aj informácie o programoch a národných dotačných výzvach, ktoré sú pripravené k spusteniu či práve v jednotlivých štátoch EU prebiehajú,“ vysvetľuje predseda predstavenstva EAIC a koordinátor príručky Alex Alvarez.

 

 

EU rozdelí v grantoch a dotáciách štátom dvatsaťsedmičky 723 miliárd EUR

 Ako informuje príručka EAIC, plány členských štátov EU počítajú s podporou únie v celkovej výške 723 miliárd EUR. Tie budú rozdelené formou pôžičiek a grantov v priebehu nasledujúcich štyroch rokov. Štáty musia na projekty určené na boj s klimatickou zmenou vyčleniť 37 %, ktorými sa na nich budú podieľať, respektíve 20 % prostriedkov v prípade tých, ktoré sa budú týkať digitalizácie ekonomík. Príručka EAIC zároveň zmieňuje medzinárodnú spoluprácu u Dôležitých projektov so spoločným európskym záujmom (IPCEI). Tá umožňuje členským štátom získať ďalšiu dodatočnú podporu pre priemysel, technológie a inovácie, ktoré majú slúžiť k lepšej udržateľnosti a zvýšeniu

ekológie jednotlivých odvetví. Finančné prostriedky poputujú napríklad na zaistenie dostatočnej kapacity polovodičov pre priemysel či inovácie pri využívaní vodíku alebo vývoji lepších batérií pre elektromobily či priemyslové prevádzky. Okrem toho budú finančné prostriedky smerovať taktiež do vyššieho využívania cloudových služieb alebo dekarbonizácie priemyslu. „V súčasnej dobe pripravujeme ďalšie vydanie našej príručky. Tá bude venovaná implementácii plánu REPowerEU, ktorý smeruje k zbaveniu sa závislosti na fosílnych palivách z Ruska. Európska komisia navrhla zmeny v nariadeniach, ktorými sa riadia pravidlá pre Plány národnej obnovy členských krajín. Tie majú smerovať práve k odstrihnutiu sa  od ruského plynu a ropy,“ uvádza Alvarez.

Príručka NGEU predstavuje rok po spustení podporené projekty členských krajín

 Aktuálny materiál EAIC prináša taktiež príklady úspešne realizovaných a podporených projektov v jednotlivých členských krajinách. Tieto dotačné výzvy sa rozbiehajú presne rok po spustení prvej časti plánu obnovy EU. Projekty sú zamerané na udržateľnosť dopravy a poľnohospodárstva, digitalizáciu a kyberbezpečnosť či zníženie množstva odpadu v konkrétnych regiónoch. V Bulharsku bude napríklad v rámci digitalizácie vzdelávania podporených viac než 2 240 zariadení čiastkou 246 miliónov EUR. V Taliansku vzniká 5 národných centier v spolupráci s Univerzitou Federica II, ktoré sa majú zamerať na udržateľnú produktivitu poľnohospodárstva a priemyslu, konkrétne na zníženie odpadu či zabezpečenie poľnohospodársko-potravinárskych dodávateľských reťazcov. EU tieto aktivity podporí čiastkou 200 – 400 miliónov EUR. Príručka spomína aj českú výzvu na projekt digitálnej transformácie verejnej správy. Poslúži predovšetkým k lepšej obrane proti kyberútokom a bude podporená 74 miliónmi EUR.