Štatistika: pád spotrebiteľskej dôvery v apríli

BRATISLAVA – Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v apríli tohto roka sa zhoršila historicky najrýchlejším tempom.

Indikátor spotrebiteľskej dôvery sa za jeden mesiac prepadol o 34,1 bodu a vykázal hodnotu -41,9 bodu. Konštatuje to v správe Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Väčšina spotrebiteľov očakáva nasledujúcich 12 mesiacov zhoršenie situácie, najvýraznejšia je obava z rastu nezamestnanosti a zhoršenia hospodárskej situácie v krajine. Zhoršenie očakávaní spotrebiteľov ovplyvnili ekonomické následky opatrení na zastavenie pandémie koronavíursu. Vyplýva to z údajov o spotrebiteľskej dôvere za mesiac apríl, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.

Približne rovnaké, prípadne o málo pesimistickejšie bolo hodnotenie nálad spotrebiteľov vyjadrené Indikátorom spotrebiteľskej dôvery na stupnici od -100 do +100 len v čase ekonomickej a finančnej krízy v roku 2009. V porovnaní so situáciou pred rokom boli respondenti pesimistickejší o 35,7 bodu a aktuálny výsledok Indikátora spotrebiteľskej dôvery sa prepadol pod dlhodobý priemer o 22,9 bodu.

Celkovo v rámci pravidelného prieskumu spotrebitelia odpovedali na 15 otázok (12 mesačných a 3 kvartálne). Odpovede na štyri z nich (všetky zaznamenávajú očakávania na nasledujúci rok) tvoria Indikátor spotrebiteľskej dôvery.

Spotrebitelia boli v apríli 2020 výrazne pesimistickejší pri všetkých štyroch otázkach. „Najviac narástli obavy z rastu nezamestnanosti, medzimesačne čiastkový indikátor narástol o 52 bodov na úroveň 62,2 bodu. Takýto prudký skok a nárast obáv v priebehu mesiaca je historický,“ zdôraznila Libuša Kolesárová, generálna riaditeľka Sekcie podnikových štatistík Štatistického úradu SR.

Výrazný nárast pesimizmu sa prejavil aj v očakávaniach ďalšieho vývoja hospodárskej situácie na Slovensku. Medzimesačne pribudlo tých, ktorí očakávajú zhoršenie situácie a čiastkový indikátor pri tejto otázke poklesol o 44,4 bodu, na hodnotu -54,8 v apríli.

Obavy vzrástli aj z budúceho vývoja finančnej situácie domácností a možnosti tvoriť úspory. Pohľad spotrebiteľov na zhoršenie finančnej situácie v domácnostiach znížil indikátor pri tejto otázke o 24,5 bodu na úroveň -24,9. Pesimizmus pri tvorbe úspor narástol podľa zodpovedajúceho indikátora o 15,3 bodu, z marcových -10,3 na aprílových -25,6.

Súčasne sa začiatkom apríla prejavil nárast pesimizmu pri hodnotení podmienok na veľké nákupy, z marcovej úrovne -2 na aprílových -32 bodov.

Prieskum sa uskutočňuje na reprezentatívnej vzorke 1 200 obyvateľov SR vo veku 16 a viac rokov, realizuje sa vo všetkých 27 členských štátoch EÚ a v kandidátskych krajinách. Prostredníctvom rovnakých otázok kladených pravidelne sa získavajú údaje o náladách spotrebiteľov, ktoré v súhrne slúžia na predikciu ďalšieho ekonomického vývoja.

V Spotrebiteľskom barometri obyvatelia hodnotia konkrétne prejavy ekonomického vývoja štátu a finančného hospodárenia svojej domácnosti. Časť otázok sonduje  možnosti domácnosti sporiť, resp. investovať do predmetov dlhodobej spotreby (kúpa osobného auta, realizácie stavebných úprav bývania a stavby, resp. kúpy domu, bytu, chaty, chalupy).

Poznámka: Hodnoty indikátora spotrebiteľskej dôvery sa pohybujú v rozmedzí od -100 (odpovede sú maximálne pesimistické) do +100 (odpovede všetkých respondentov sú maximálne optimistické). Otázky o súčasnej a očakávanej inflácii a očakávanej nezamestnanosti sa interpretujú opačne (vyššie číslo je nárast pesimizmu). Hodnoty sú sezónne upravené.