Štatistika: HDP na Slovensku klesol o 3,9 %, ešte to nie je stav recesie, vstupujeme do nej

BRATISLAVA – Slovenská ekonomika zaznamenala v prvom štrťroku pokles. Dôkazom toho sú predbežný odhad, ktorý zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky

V prvom štvrťroku 2020 klesol hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách v porovnaní s 1. štvrťrokom 2019 o 3,9 %. Stále ceny sú vypočítané reťazením objemov k referenčnému roku 2015.

Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP znížil oproti 1. štvrťroku 2019 o 4,1 % a oproti 4. štvrťroku 2019 o 5,4 %.

V bežných cenách sa v 1. štvrťroku 2020 vytvoril HDP v objeme 21 433,7 mil. eur, čo predstavuje pokles o 1 % oproti 1. štvrťroku 2019.

Rýchly odhad je zostavený podľa metodiky ESA 2010 na základe prvých spracovaní výsledkov za ekonomiku spolu; celková zamestnanosť (podľa ESA 2010) je vyjadrená počtom zamestnaných osôb, teda zamestnanci a samozamestnávatelia.

Je to ekonomický pokles, ale ešte to nie je recesia. Recesia bude po tom ako štatistický úrad SR zverejní HDP za druhý štrťrok tohto roku.

V súlade s odporučením Eurostatu ohľadom sezónnej úpravy časových radov v súvislosti s vplyvom COVID-19, bola hodnota za 1.štvrťrok 2020 modelovaná ako takzvaný jednorazový extrém, v angličtine additive outlier.  Po pridaní nasledujúcich štvrťrokov môže byť typ extrému upravený napr. na zlom trendu (level shift, podobne ako pri 1. štvrťroku 2009), alebo prechodnú zmenu, anglicky transitory change, podľa posúdenia vplyvu krízy v časovom rade.

 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.