Štatistický úrad SR spúšťa originálnu súťaž pre stredoškolákov, naučí ich odlišovať fejky od faktov

BRATISLAVA – Študenti si môžu otestovať svoju orientáciu v spleti údajov, aj kreativitu pri ich správnej interpretácii.

Druhý ročník kreatívnej Európskej súťaže v štatistike je zameraný na dátovú gramotnosť a spoznávanie možností oficiálnej štatistiky. Stredoškolské tímy môže zaregistrovať ich učiteľ do 7. decembra 2023.

Štatistický úrad SR otvára druhý ročník Európskej súťaže v štatistike 2023/2024. Súťaž je určená stredoškolákom, ktorých prostredníctvom zadaní z praxe učí vyhľadávať a používať overené fakty z oficiálnych dátových zdrojov. Aktivitu realizuje Štatistický úrad SR v spolupráci s Eurostatom (štatistickým úradom Európskej únie) a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťažné tímy zložené z najviac troch študentov môžu registrovať ich tútori (pedagógovia) od 7. novembra do 7. decembra 2023.

Európska súťaž v štatistike je jedinečnou iniciatívou Eurostatu (štatistickým úradom Európskej únie) a národných štatistických úradov EÚ. Zameriava sa na prehĺbenie schopností mladej generácie správne čítať, interpretovať a orientovať sa v štatistických informáciách. Študenti si môžu vyskúšať spojenie interpretácie dát s kreatívnou prezentáciou alebo aj atraktívnym videom. Pedagógom súťaž umožní používať zaujímavé alternatívne formy výučby vrátane využitia reálnych údajov z oficiálnej národnej a európskej štatistiky.

„Cieľom súťaže je vyzbrojiť mladú generáciu dátovou gramotnosťou. Sme presvedčení, že práve táto zručnosť im pomôže identifikovať oficiálne  a kvalitné zdroje informácií a ľahšie rozpoznať dezinformácie či manipulácie“, zdôraznila Nikoleta Šlachtová, generálna riaditeľka sekcie diseminácie a komunikácie Štatistického úradu SR.

Druhý ročník je príležitosťou zábavnou formou naučiť mladých ľudí správne čítať štatistické údaje, orientovať sa v nich a správne ich interpretovať. Súčasne je to originálna aktivita, ako rozvíjať zručnosti mladej generácie a naučiť ju rozlišovať medzi oficiálnymi a neoficiálnymi zdrojmi údajov či identifikovať dezinformácie či hoaxy od hodnoverných informácií.

Súťaž bude prebiehať online a v dvoch kolách – v národnom a európskom. Tri najúspešnejšie tímy národného kola v každej kategórii získajú peňažné poukážky pre každého člena tímu aj učiteľa. Súčasne dva najúspešnejšie tímy národného kola v každej kategórii si následne zmerajú sily s rovesníkmi v európskom finále.

Vlani do európskej časti štatistickej súťaže postúpili štyri slovenské tímy a v silnej konkurencii z 19 krajín sa až tri študentské videá o živote na Slovensku umiestnili vo víťaznej päťke.

Potrebné informácie o súťaži záujemcovia nájdu na stránke https://esc2024.statistics.sk/.