Sprostredkovatelia vo financiách dostanú kazajku

Ministerstvo financií SR (MF SR) pripravilo novelu zákona o poisťovníctve, ktorú predkladá do medzirezortného pripomienkového konania. Cieľom novely je zvýšiť transparentnosť a prehľadnosť nákladov pri distribúcii finančných produktov a regulácia odmien finančných sprostredkovateľov.

Klienti bánk a poisťovní tak budú po novom podrobne informovaní o tom komu, koľko a za čo platia. Ministerstvo financií SR informuje o tom na svojej internetovej stránke.

Nová regulácia

Nový zákon reaguje na chýbajúcu reguláciu  odmien za sprostredkovanie finančných produktov. Po novom budú mať klienti komerčných bánk a poisťovní k dispozícii informačné formuláre.  Tie  im poskytnú v prehľadnej a zrozumiteľnej forme informáciu o hlavných položkách vstupujúcich do ceny finančných produktov. Zvýši sa tak prehľadnosť nákladov, ktoré vznikajú pri distribúcii úverov a poistných produktov na finančnom trhu. Novela zavádza aj priamu reguláciu odmien finančných sprostredkovateľov v bankovom sektore.

 

„Ide o reguláciu odmeňovania, ale aj správania sa finančných sprostredkovateľov. Nepôjde iba o poistky, pôjde aj o sprostredkovanie úverov, či už spotrebných alebo hypoték. A treba si uvedomiť, že odmeny pre týchto sprostredkovateľov sú často veľkou záťažou pre klientov. Náš pohľad na túto reguláciu, je najmä z pohľadu ochrany spotrebiteľov“, uviedol minister financií Peter Kažimír.

Regulácia odmien

Ministerstvo financií SR konštatuje, že v rámci novely zákona sa hovorí aj o regulácii výšky odkupnej hodnoty v životnom poistení. Malo by sa tak zabrániť tomu, aby klient znášal v prvých rokoch všetky náklady spojené s uzavretím poistnej zmluvy. Novela zavádza aj maximálnu výšku odmeny finančného agenta pri sprostredkovaní spotrebiteľského úveru a úveru na bývanie, ktorá je stanovená na 1,5% zo sumy sprostredkovaného úveru. Táto suma bude sprostredkovateľovi vyplácaná raz ročne, počas obdobia troch rokov v rovnakých splátkach.

Zároveň novela upravuje spôsob výpočtu ročných príspevkov pre samostatných finančných agentov, tak aby sa jednotlivé subjekty podieľali na príspevkoch spravodlivejšie. Cieľom úpravy je zaviesť jasné a prehľadné pravidlá odmeňovania, čo sa má dosiahnuť medzi iným, aj poskytovaním informačnej tabuľky obsahujúcej poskytovateľa spotrebiteľského úveru, resp. úveru na bývanie, ako aj výšku odmeny finančného agenta. Po novom by tak klienti mali presne vedieť komu, koľko a za čo platia