Slovenská záručná a rozvojová banka poskytla úvery so zárukou EIF malým a stredným podnikom

BRATISLAVA –  Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (SZRB) za šesť mesiacov od marca 2022 poskytla úvery so zárukou Európskeho investičného fondu (EIF) viac ako 100 malým a stredným podnikom v objeme 19 mil. eur.

Ide o  úvery so zárukou EIF v rámci programu Európskeho záručného fondu (European Guarantee Fund – EGF) je možné požiadať len do konca roka 2022.

Európsky investičný fond, ktorý je súčasťou skupiny Európskej investičnej banky (EIB), poskytol SZRB 56 miliónov eur v zárukách v rámci podpory rýchlejšieho zotavovania malých a stredných podnikov na Slovensku z následkov pandémie COVID-19.

Peter Dávid, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SZRB v tejto súvislosti povedal: „Úverový program so zárukami EIF je súčasťou stratégie nového manažmentu na ceste transformácie a rastu banky. Jej cieľom je zmeniť SZRB na modernú a efektívnu štátnu banku, ktorá podporuje sektor malých a stredných podnikov. Tento typ úveru je výnimočný tým, že ho malí podnikatelia nemusia zabezpečovať. Môžu ho
teda kombinovať s inými úvermi, kde je zabezpečenie nevyhnutnosťou.“

SZRB schválila v období od marca do konca augusta 2022 úvery so zárukou EIF už viac ako 100 malým a stredným podnikateľom v celkovej výške takmer 19 mil. eur. Priemerná výška úveru bola 176 tis. eur, medián úverov bol vo výške 110 tis. eur. Najviac schválených úverov bolo v sektoroch
priemyselnej výroby, stavebníctva a veľkoobchodu a maloobchodu. Najčastejším účelom použitia bola potreba prevádzkového kapitálu/likvidity.

Výhody Úveru so zabezpečením EIF sú financovanie prevádzkových a investičných potrieb formou priameho splátkového úveru, bez potreby zabezpečenia úveru až do výšky 200 000 eur. V prípade záujmu o úvery so zárukou EIF je o nich potrebné požiadať čo najskôr, keďže musia byť
schválené do konca roka. Čerpanie je, samozrejme, možné aj v budúcom roku.