Slovenská konsolidačná má relatívne veľký zisk

Slovenská konsolidačná, a.s., 100% dcérska spoločnosť Ministerstva financií SR, ktorá sa stará o dlhy voči štátu, dosiahla v roku 2021 trinásťkrát väčší zisk ako bolo pôvodne naplánované.

Podľa generálneho riaditeľa Mariána Janočka je za tým lepší manažment prevádzky a rezerv, dosiahnuté úspory, ale aj vyššie výnosy zo správy pohľadávok. Štátny rozpočet tak získal dva milióny eur navyše.

Slovenská konsolidačná si v podnikateľskom pláne na rok 2021 zadefinovala dosiahnutie zisku v objeme 167 tisíc eur. Skutočný výsledok, ktorý spoločnosť dosiahla, je zisk vo výške 2 212 000 eur, čím prekročila plán o výrazných 1324,6 percenta.

Po nástupe v roku 2020 sme veľmi rýchlo zistili, že s pohľadávkami sa dá pracovať omnoho efektívnejšie ako doteraz. Vytvorili sme plán optimalizácie procesov, organizačnej štruktúry ako aj mnohých „quick wins“, a táto kombinácia po roku a pol začína prinášať výsledky,“ povedal Marián Janočko, generálny riaditeľ Slovenskej konsolidačnej.

Podľa neho sa nový manažment zameral najmä na efektivitu správy a vymáhania pohľadávok: „Zdĺhavú ľudskú prácu, ktorá aj pri najlepšej snahe produkuje chyby, sa postupne snažíme nahradiť digitalizáciou. Len na personálnych nákladoch sme ušetrili pol milióna eur a tiež nám pomohlo ukončenie jedného dlhotrvajúceho súdneho sporu. Veľa sme tiež dosiahli optimalizáciou IT a  nákladov na vymáhanie pohľadávok,“ dodal Janočko a dodáva, že vďaka tomu mohlo do štátneho rozpočtu odísť dva milióny eur ako vyplatené dividendy ministerstvu financií, s ktorými štátny rozpočet pôvodne nepočítal.

Výsledky pozitívne hodnotí aj Ministerstvo financií SR. „Slovenská konsolidačná je krásny príklad toho, aké výsledky dokáže priniesť nové vedenie a celkovo nový prístup k správe verejných financií,“ odkázal minister financií SR Igor Matovič. Podľa Janočka sa výsledok podarilo dosiahnuť napriek veľkým obmedzeniam spojeným s pandémiou COVID-u: „Tieto výsledky sme dosiahli napriek mnohým obmedzeniam v našej bežnej činnosti spôsobeným pandemickými opatreniami, napríklad sa nesmeli vykonávať dražby, nezasadali veriteľské výbory a schôdze veriteľov pri konkurzoch, zásadne sa tiež posúvali lehoty v súdnych a iných konaniach. To už je však, dúfam, za nami a v roku 2022 máme ambiciózne plány digitalizácie správy a vymáhania pohľadávok štátu“.