Slováci investormi? Najmä stredné a staršie ročníky!

BRATISLAVA – Slováci v strednom a staršom veku investujú v priemerne 70 až 80 eur mesačne, mladí do 35 rokov približne 40 eur za mesiac.

Päťtisíc eur ako jednorazová investícia. Táto je priemerná suma, ktorú Slováci starší ako 35 rokov dávajú do podielových fondov. U mladších ide o sumu okolo tisíc eur. V prípade, že sa rozhodnú investovať pravidelne, vkladajú Slováci v strednom a staršom veku priemerne 70 až 80 eur mesačne, mladí do 35 rokov približne 40 eur za mesiac. Vyplýva to z údajov spoločnosti UNIVERSAL maklérsky dom, jednej z najväčších nezávislých maklérskych spoločností na Slovensku.

Mladí nemusia stratiť výhodu

Hoci stredné a staršie ročníky investujú viac, podľa Mareka Sokola, odborného garanta spoločnosti UNIVERSAL maklérsky dom, mladí stále nemusia stratiť výhody. „Stačí im investovať aj nižšiu pravidelnú sumu po dobu 30 až 40 rokov oproti takému investorovi, ktorému zostáva do dôchodku napríklad 10 rokov,“ vysvetľuje.

Faktom totiž je, že ešte pred piatimi až desiatimi rokmi nebolo bežné, že ľudia investovali. A ak, tak skôr do dlhopisov, než do akcií, či akciových podielových fondov. Dlhopisy síce dosahovali isté výnosy, nie však na takej úrovni, ako rizikovejšie akcie. Starší ľudia preto nemajú nasporený dostatok peňazí, napríklad ako doplnok k štátnemu dôchodku. Tento pohľad sa však podľa Mareka Sokola v posledných rokoch výrazne zmenil.

Aj ľudia, ktorí majú svoje úspory na bežných či sporiacich účtoch si už podľa neho začínajú uvedomovať dôležitosť investovania. Paradoxne im k tomu dopomohla aj koronakríza. „Ľudia sa viac obávajú straty zamestnania či iných nepríjemných situácií spojených s výpadkom príjmu,“ dodáva.

Stále populárnejšie ETF fondy

V súčasnej dobe sú veľmi populárne tzv. ETF (exchange traded fund) podielové fondy, a to nielen kvôli výnosom, ale vďaka ich daňovému zvýhodneniu. „Po jednom roku držania výnos z podielového fondu nepodlieha daňovej povinnosti, čím investor dokáže zhodnotiť svoje peniaze ešte výraznejšie,“ podotýka Marek Sokol. Pri týchto podielových fondoch sa uplatňujú nižšie poplatky, čo možno podľa odborníka taktiež považovať za obrovskú výhodu pre investora.

ETF podielové fondy sú na Slovensku relatívne čerstvou záležitosťou a to aj napriek tomu, že prvé vznikali už od roku 1990. Dôvodom je už spomínaná daňová výhoda na území Slovenskej Republiky, ktorá bola zavedená v roku 2016. „Odvtedy môžeme sledovať narastajúci záujem a stále väčšiu popularitu ETF podielových fondov,“ poznamenáva odborník.  

Ako rozoznať rizikovú investíciu

Vyznať sa v investovaní však nemusí byť pre laika jednoduché. Marek Sokol má niekoľko odporúčaní, aby človek nenaletel špekulantom, alebo nešiel do príliš riskantnej investície, ako je prípad Arca Capital. „V prvom rade sa treba zaujímať o základné informácie o emitentovi dlhopisov, respektíve o danej spoločnosti. A to hlavne, ako je zabezpečené vyplatenie dlhopisu,“ vymenúva špecialista. Medzi tieto informácie podľa neho patrí majetková situácia spoločnosti a tiež stabilita jej fungovania. „Rovnako dôležité je sledovať aj reálnosť poskytnutého úroku. Pokiaľ je spoločnosť ochotná vyplatiť príliš vysoký úrok, museli by byť jej projekty ešte výnosnejšie, čo vo väčšine prípadov nie je realizovateľné.“

Bežnému investorovi preto odporúča investovať do podielových fondov, kde sa rozširuje portfólio a diverzifikuje riziko. Väčšina ľudí, aj vzhľadom na to, že sa nevyzná v problematike, využíva pri zakladaní investičného portfólia finančných sprostredkovateľov.

Práve kvalitný sprostredkovateľ nezávislý od finančných inštitúcií sa snaží najskôr na základe poskytnutých informácií posúdiť komplexnú situáciu klienta a zistiť jeho investičnú povahu. „Žiaden finančný sprostredkovateľ nedokáže nastaviť klientovi investovanie v priebehu pár minút. Až po dôkladnej analýze a spoznaní jeho finančnej povahy sa následne začne venovať tvorbe portfólia. Teda výberu aktív pre klienta a prípadne ich mení v čase podľa jeho finančnej situácie, respektíve situácie na trhu,“ hovorí Marek Sokol. Ide o kompletný proces komunikácie finančného sprostredkovateľa s klientom tak, aby bola investícia zvolená čo najlepšie. „Investičných možností je v dnešnej dobe naozaj veľa, a teda investícia sa dá nastaviť „na mieru“ každému klientovi,“ uzatvára odborník.