SKAU: stretnutie audítorov z krajín V 4

BRATISLAVA – Vo štvrtok a piatok sa na Slovensku v Trenčíne bude stretnutie predsedov národných komôr audítorov z krajín Vyšehradskej štvorky. 

Finančné noviny o tom Slovenská komora audítorov.

Ide o stretnutie nezávislých odborníkov, ktorí  auditujú   a dohliadajú na transparentnosť najvýznamnejších  firiem  krajín Vyšegrádskej štvorky . V súčasnosti riešia veľmi zaujímavé témy spojené s energetickou krízou, vojnou na Ukrajine, ale aj so zavedením povinnosti firiem poskytovať informácie o udržateľnosti, ktoré budú celoplošne zavedené pre členské štáty právom EÚ.

Audit je „nezávislé preskúmanie finančných informácií akéhokoľvek subjektu, či už orientovaného na zisk alebo nie, bez ohľadu na jeho veľkosť alebo právnu formu, keď sa takéto preskúmanie vykonáva s cieľom vyjadriť k nemu názor“. Audit sa tiež snaží zabezpečiť, aby boli účtovné knihy riadne vedené koncernom, ako to vyžaduje zákon. Audítori posudzujú návrhy, ktoré majú pred sebou, získavajú dôkazy a hodnotia návrhy vo svojej audítorskej správe.