Šersťuk o medzinárodnej informačnej bezpečnosti

Konforontácia medzi Spojenými štátmi americkými a Ruskou federáciou sa prejavuje v oblasti bezpečnosti v sfére informačných technológií. Povedal to Vladislav Petrovič Šersťuk, prezident Národnej asociácie medzinárodnej informačnej bezpečnosti na konferencii v nemeckom meste Garmisch-Partenkirchen.
“To sa zjavne prejavilo v Skupine vládnych expertov OSN pre pokrok v oblasti informatizácie a komunikácií v kontexte medzinárodnej bezpečnosti.
Vladislav Šersťuk hovorí: “Svetové spoločenstvo sa rozdelilo pri posudzovaní odporúčaní Skupinou vládnych expertov v konsense Správe z roku 20105 noriem, pravidiel a princípov správanie sa štátov v oblasti informačných technológií.”

Znamená to to aj neexistenciu spoločného videnia vyriešenia týchto protirečení.

Informačná bezpečnosť je súhrnné označenie pre komplexný prístup k ochrane informácií. Cieľom informačnej bezpečnosti je najmä ochrana informácií a dát pred negatívnymi udalosťami, ako je ich strata, odcudzenie, únik, zneužitie, zničenie, narušenie či zmeny, teda akékoľvek porušenie celistvosti, dôvernosti alebo dostupnosti ktoré môže mať pre organizáciu nejaké dôsledky. Rizika úniku či zneužitiu informácií hrozí nielen z okolitého prostredia ale najmä zvnútra organizácie samotnej.

Informačná bezpečnosť je súčasťou celoorganizačního riadenia bezpečnosti. Zahŕňa prácu s informáciami ako celok. Jej súčasťou je tzv. počítačová bezpečnosť, ktorá sa zaoberá sa bezpečnosťou na úrovni IT technológ.

Garmisch-Partenkirchen je mesto a lyžiarske stredisko v Bavorsku v Nemecku, asi 100 km na juh od Mníchova, v blízkosti hranice s Rakúskom, ležiaca pod horským masívom pohoria Wetterstein. V roku 1936 sa tu konali Zimné olympijské hry a v roku 1978 majstrovstvá sveta v zjazdovom lyžovaní

I