RZZ: rast schodku verejných financií kvôli obrane

BRATISLAVA – Rada pre rozpočovú rozpovednosť (RZZ) v máji zvýšila odhad schodku verejnej správy, Schodok bude väčší o 0,9 % hrubého domáceho produktu. Celkový mínus verejných financií ku koncu minulého roku by mal byť od 8,16 % do 8,71 % hrubého domáceho produktu. Informácie RRZ zverejňuje v rubrike rozpočtový semafór.

Rada priravila odhad po zahrnutí vplyvu pandémie koronavírusu na verejné financie. Ide o pohľad na základe informácií známych ku koncu mája, odhad budeme spresňovať na základe aktualizácie prognóz ekonomického vývoja ako aj ďalších prijatých vládnych opatrení.

Zvýšenie rizík pre rozpočet je spôsobené tým, že ministerstvo brany dostane techniku skôr ako malo podľa pôsovdných dohôd. To znamená, že musí aj skôr zaplatiť. Okrem toho sa výdavky rozpočtu zvyšujú aj tým,

rastom časovo rozlíšených investícií rezortu obrany vzhľadom na predpokladané skoršie dodanie vojenskej techniky. Okrem toho Slovenská republika bude musieť vrátiť časť eurofondov, pri ktorých sa porušili pravidlá poskytovania, Odborne tomu RZZ hovorí korekcie. To zvýši výdavky verejných financií. Tieto úpravy vychádzajú z predpokladov vládou schváleného Programu stability na roky 2020 až 2023.