Rusko: Banka Ruska zakázala vyplácanie dividend zahraničným akcionárom

MOSKVA – Ruská centrálna banka umožnila firmám rozhodovať o otázke vyplácania dividend z cenných papierov Rusom, pričom výplata dividend do zahraničia bude zastavená. 

„Emitenti majú právo rozhodovať o výplate dividend, iných výplatách cenných papierov a ich prevode do účtovného systému. Samotné platby depozitármi a registrátormi zahraničným klientom však nebudú. To platí aj pre krátkodobé pokladničné poukážky,“ uviedol regulátor.

„S cieľom zabrániť masovému predaju ruských cenných papierov, sťahovaniu finančných prostriedkov z ruského finančného trhu a zachovať finančnú stabilitu Banka Ruska poslala príkaz, ktorý dočasne zakázal maklérom vykonávať príkazy zahraničných klientov na predaj cenných papierov. Okrem toho bol depozitárom a registrátorom zaslaný príkaz zakázať odpis ruských cenných papierov na účtoch zahraničných investorov, ako aj pozastaviť prevod platieb z týchto cenných papierov na ne,“ uvádza sa v správe.

Národný zúčtovací depozitár (NSD) už skôr zablokoval účty zúčtovacích organizácií Clearstream a Euroclear na pokyn centrálnej banky, aby zakázala vyplácanie kupónov z dlhopisov nerezidentom. Moskovská burza, pod ktorú patrí aj NSD, ubezpečila, že nezmrazila účty, ale iba obmedzila možnosť platiť cennými papiermi.