Rusko: vývoz ropy v roku 2024 stúpne o 2,5-5,5 %

MOSKVA – Ruská centrálna banka zvýšila svoju prognózu fyzického objemu vývozu ropy z Ruska v celom prognózovanom období 2023-2025. Uvádza sa to v správe centrálnej banky dnes 20. februára 2023.

Stalo sa tak “vďaka lepším vyhliadkam na preorientovanie dodávok na alternatívne destinácie”, uvádza sa v dokumente.

Predchádzajúca prognóza bola vypracovaná na konci októbra 2022.

Samotná prognóza vývozu ropy v absolútnom vyjadrení sa v správe neuvádza.

Prognóza fyzického vývozu na rok 2023 ako celku sa zlepšila z mínus 7,5 % až mínus 11,5 % v októbrovej verzii správy na mínus 2,5 % až plus 0,5 %. Tento údaj by sa mohol posunúť do kladného teritória “v dôsledku rýchlejšej tvorby nových produktových reťazcov”, uvádza sa v správe centrálnej banky.

V roku 2024 fyzický objem vývozu, ktorý v roku 2022 ochabol o 15,1 %, porastie tempom oživenia 2,5-5,5 % a následne sa stabilizuje v pásme 1-3 % v dôsledku pokračujúceho oživenia vývozu neropných a plynových produktov a služieb, domnieva sa centrálna banka.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.