Ruská federácia: odvetné sankcie proti krajinám

MOSKVA – Prezident Ruskej federácie Vladimír Putin podpísal nariadenie, ktorým sa blokuje zahraničnými krajinami, ktoré sú na zozname takzvaných nepriateľských krajín.

Štátne inštitúcie a orgány samosprávy majú zakázané uzatvárať obchody so subjektmi z nepriateľských krajín. Ruské subjekty majú zakázaný vývoz do týchto krajín.  Výklad nariadenia bude robiť Ministerstvo financií Ruskej federácie. Do desiatich dní Ministerstvo financií Ruskej federácie vytvorí zoznam subjektov, ktoré budú spadať pod sankcie. Ruské subjekty nemusia dodržať zahranično-obchodné zmluvy. Nariadenie nadobudlo účinnosť zverejnení, teda  dňa 3. mája 2022. Nariadenie sa týka aj medzinárodných organizácií.