Ruská federácia: nová daň na nadmerné zisky

MOSKVA – Návrh zákona o jednorazových daniach bol schválený v ruskom parlamente v druhom čítaní.

Štátna duma schválila v druhom čítaní dokončený návrh zákona o jednorazovej dani, ktorý predpokladá výber 300 miliárd rubľov z podnikania. V tejto fáze bol rozšírený zoznam subjektov oslobodených od povinnosti podeliť sa s rozpočtom o nadbytočné zisky, ktoré získali predtým. K spoločnostiam v sektore ťažby ropy a plynu a uhlia, malým a stredným podnikom a jednotným platiteľom poľnohospodárskej dane pribudli developeri, ktorí nevyplácali dividendy, problémové finančné organizácie, ako aj spoločnosti, ktoré aktívne investovali, a preto v rokoch 2018 – 2019 nemali žiadne príjmy. Okrem toho, aby poslanci zmiernili obavy podnikov z možného preplatku, objasnili špecifiká predčasného zaplatenia dane vo výške 5 % v tomto roku namiesto 10 % v roku 2024.

Formálne sa jednorazová daň bude vyberať v roku 2024 – v základnej sadzbe 10 % z rozdielu medzi ziskami spoločností v rokoch 2021 – 2022 a 2018 – 2019 – legislatíva neumožňuje zaviesť ju skôr.

Keďže však vláda má záujem získať tieto peniaze čo najskôr, spoločnosti dostali možnosť zaplatiť ich od 1. októbra do 30. novembra tohto roka – a potom bude sadzba len 5 % a daň bude mať formu zábezpeky, ktorá sa v budúcom roku započíta ako daň.

Celkovo ministerstvo financií očakáva, že vďaka dani z nadmerného zisku doplní rozpočet najmenej o 300 miliárd rubľov.

Jednorazová daň sa vzťahuje na spoločnosti, ktorých priemerný zisk za roky 2021 a 2022 presiahol 1 mld. rb. Verzia návrhu zákona dokončená do druhého čítania počíta s úľavou pre spoločnosti, ktorých základ dane za rok 2022 presiahol polovicu vypočítaného zisku, ale rast aktív v roku 2021 prekonal zvýšenie dane zo zisku a boli vyplatené dividendy. Pre takéto organizácie sa daň obmedzí na polovicu základu dane na rok 2022. Ministerstvo financií toto rozhodnutie vysvetlilo potrebou podporiť podniky, ktoré reinvestovali finančné prostriedky a rozvíjali výrobu.

Zoznam právnických osôb, ktoré nemusia platiť jednorazovú daň, bol doplnený do druhého čítania.

V prvom čítaní mali toto právo malé a stredné podniky, baníci, ropné a plynárenské spoločnosti a platitelia jednotnej poľnohospodárskej dane. Do druhého čítania boli od platenia ušetrené banky a neúverové inštitúcie, vo vzťahu ku ktorým sa od 1. januára 2023 vykonávali opatrenia na predchádzanie úpadku, ako aj spoločnosti, ktoré v rokoch 2018 – 2019 nemali žiadne príjmy.