Ruská federácia: alternatívne pravidlá rozpočtu

MOSKVA – Ekonómovia z Banky Ruska, teda z centrálnej banky a Vyššej školy ekonomiky, výskumnej univerzity v Moskve navrhli nové pravidlá rozpočtu.

Podľa nich Fond národného blahobytu Ruska navrhli, že peniaze v štátnom fonde sa nebudú ukladať v devízach, ale v rubľoch.

Ako tvrdia ekonómovia, kumulácia prebytočných príjmov z predaja ropy a plynu v rubľoch, by umožnilo získanie väčších príjmov, oproti ich uloženie v zahraničnej mene.

Ekonómovia tvrdia, že finančné prostriedky vydané v rubľoch by sa ukladali na účtoch centrálnej banky, ktorá by ich úročila.

Dané pravidlo rozpočtového pravidla predstavil Vadim Griščenko z odboru výskumu a prognóz centrálnej banky. Koncepciu vypracoval spolu Grigoriom Žirnovom z MGIMO.

Toto pravidlo funguje v inej forme od roku 2017. Jeho úloha bola znížiť závislosť  kurzu rubľa a príjmov  rozpočtu od kolísania cien ropy.

To sa dosahovalo cez nákup, alebo predaj zahraničnej meny, väčšinou amerických dolárov, alebo euro, vďaka prebytočným, alebo nezískaným príjmom z predaja ropy, alebo zemného plynu.

V období veľkých konjunktúrnych  prílevov zahraničnej meny na trh od exportérov, vďaka vysokým cenám, to napomáhalo posilneniu rubľa.

Ministerstvo financií kupovalo časť  devíz pre Fond národného blahobytu, obmedzujúc posilnenie kurzu rubľa, a naopak v období poklesu cien ropy, predával devízy z fondu, aby nedovolil veľké oslabenie kurzu rubľa.

Po zavedení sankcií, ktoré obmedzili operácie so zahraničnou menou, rozpočtové pravidlo bolo pozastavené. Všetky príjmy, ktoré sú naviac sa realizujú v čínskych juanoch.

V svojom referáte autori predpokladajú novú konštrukciu rozpočtových pravidiel. Má stabilizovať makroekonomické  parametre a znižovať riziká finančnej stability v podmienkach vonkajších zmien. Od súčasnej konštrukcie sa odlišuje tým, že finančné prostriedky kumulované vo Fonde národného bohatstva budú na účte centrálnej banky. Úročené majú byť základnou úrokovou mierou. Úročenie bude dovtedy, pokiaľ kumulované zdroje nedosiahnu 10 % HDP. V súčasnosti je likvidná časť fondu rovná 4,5 % HDP.

Ekonómovia tvrdia, že aby sa usporili peniaze, nie je nevyhnutné ukladať ich zahraničnej mene.