Rezort zdravotníctva nepredstavil žiadnu víziu

BRATISLAVA – Profesijné organizácie, ktoré združuje Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) zo sektoru zdravotníctva vydalo spoločné vyhlásenie. Finančné noviny ho zverejňujú bez redakčnej úpravy a v úplnom znení. Poskytla ho hovorkyňa AZZZ Miriam Filová.

Vyhlásenie zástupcov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pacientov ako asociácie zastupujúce poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vzdelávacie inštitúcie a pacientov musíme konštatovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR doteraz nepredstavilo žiadnu víziu ako zvládnuť náročné výzvy, ktorým v súčasnosti čelí zdravotníctvo.

Upozorňujeme, že ak sa okamžite nezačnú riešiť viaceré akútne problémy, slovenskému zdravotníctvu hrozí kolaps a bude ohrozená základná zdravotná starostlivosť.
V prvom rade, Ministerstvo zdravotníctva nezvláda riešiť viaceré problémy zapríčinené pandémiou Covid-19. Od nedostatočného zabezpečenia ochranných pomôcok, nedodržiavania pandemického plánu, chaotického prijímania opatrení až po stále nevyplatené odmeny pre zdravotníkov. Najhoršie na tom je, že Ministerstvo zdravotníctva SR a aj samotný minister
Krajčí nekomunikujú a nekonzultujú tieto problémy so zástupcami jednotlivých poskytovateľov.

Napriek nášmu opakovanému záujmu, od vypuknutia pandémie v marci sa
minister zdravotníctva nestretol s viacerými združeniami ani raz.
V zdravotníctve sa nielen nerobia, ale nevieme ani o tom, že by sa pripravovali dlhodobé systémové zmeny smerom k vyššej kvalite a efektivite poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a najmä k lepšej starostlivosti pre pacienta. Ministerstvo zdravotníctva SR stále
nepredstavilo žiadnu víziu, kam sa má sektor uberať a aké má riešenia na obrovské množstvo jeho problémov. Aj keď od prijatia minuloročného rozpočtu je jasné, že tento rok budú v zdravotníctve chýbať stovky miliónov eur, Ministerstvo zdravotníctva stále túto situáciu nevyriešilo.

Ak nedôjde k urýchlenému dofinancovaniu zdravotníctva, bude ohrozené
fungovanie viacerých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zároveň odmietame, aby Ministerstvo zdravotníctva bez širšej diskusie o financovaní sektora poskytlo finančnú pomoc len jednej zdravotnej poisťovni. Tento krok, spolu s faktom, že stále nemáme informácie o rozpočte pre zdravotníctvo na budúci rok, len zvyšuje neistotu a nestabilitu celého systému. Žiadame aby sa opäť zákonom stanovila povinnosť platby za poistenca štátu a to v minimálnej sume 4,5 % z  vymeriavacieho  základu.

Vyzývame preto Ministerstvo zdravotníctva SR, aby začalo riešiť tieto problémy skôr, kým bude pre celý sektor neskoro. Ako zástupcovia najväčších zdravotníckych asociácií sme pripravení na týchto riešeniach okamžite začať spolupracovať a prijať pozvanie na stretnutie s vedením ministerstva.
Pod týmto vyhlásením sú podpísaní:

Marián Petko, Asociácia nemocníc Slovenska
Marián Šóth, Asociácia súkromných lekárov
Ernest Caban, Asociácia dopravnej zdravotnej služby
Radoslav Čuha, Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení
Miroslav Sekula, Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR
Mária Lévyová, Asociácia na ochranu práv pacientov

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ SR) Slovenskej republiky vznikla v roku 1991 s cieľom vytvárať podmienky na ochranu a rozvoj podnikateľského prostredia. AZZZ SR je najväčšou a najreprezentatívnejšou organizáciou zamestnávateľov na Slovensku,
ktorá združuje cca 11.000 zamestnávateľov zamestnávajúcich cca 350. 000 zamestnancov.