Regulátor: konšpirácie 5-G založené na klamstve

BRATISLAVA –  Tvrdenie o silnom a nebezpečnom žiarení 5-G sietí nie je pravdivé.  Pre Finančné noviny to potvril hovorca  Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Slovennskej republiky Roman Vavro. Prinášame odpovede na otázky Finančných novín.

Vo svete sa šíri konšpiračná teória, že sieť 5G škodí zdraviu. Aký má mať prístup k týmto informáciám bežný spotrebiteľ?

Pred spustením každého vysielača mobilného operátora do stálej prevádzky je vysielač spustený do testovacej prevádzky (s rovnakými technickými parametrami, aké budú v stálej prevádzke), počas ktorej musí akreditovaná osoba vykonať merania elektromagnetického (t.j. neionizujúceho) žiarenia a výsledky musia spĺňať podmienky platnej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR. Vyhláška je v súlade s odporúčaním Rady (EÚ) 1999/519/ES o obmedzení vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliam. Expozičné limity EÚ pre širokú verejnosť sú vždy najmenej 50-krát nižšie, ako naznačujú medzinárodné vedecké dôkazy, že majú akýkoľvek vplyv na zdravie. Potom mobilný operátor predloží výsledky meraní Útvaru vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby SR. Až následne, keď je všetko v poriadku, môže byť vysielač spustený do stálej prevádzky. Medzinárodná komisia na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) vydala v marci 2020 nové usmernenia, ktoré potvrdzujú vhodnosť existujúcich limitov pre vystavenie elektromagnetickým poliam s malými úpravami metód merania vo vzťahu k vyšším 5G frekvenciám.

ICNIRP je nezávislá nezisková vedecká organizácia založená Medzinárodnou asociáciou ochrany pred žiarením (IRPA), ktorá sa špecializuje na ochranu pred neionizujúcim žiarením. Skupina je uznaná a podporovaná Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).

Čím sa odlišuje sieť 5-G od iných sietí?

Z užívateľského pohľadu je to vec využitia 5G sietí. Podľa Európskej komisie 5G je piata generácia mobilných technológií navrhnutá na podporu rastúceho počtu používateľov, zariadení a rastúceho množstva dát, ktoré budú generovať a zdieľať. Z technického hľadiska sa siete 5G siete vyznačujú nízkou latenciou (odozva takmer v reálnom čase), širšou šírkou pásma (pre ultrarýchle zdieľanie údajov) a vyhradením časti siete konkrétnemu účelu. 5G siete sú kľúčový stavebný blok pre najnovšie technologické aplikácie a služby, ako je internet vecí (IoT), umelá inteligencia (AI), virtuálna realita a rozšírená realita.

Rozširuje sa aj tvrdenie, že sieť 5G podporuje rozširovanie koronavírusu….

Európska komisia (EK) bojuje proti nepresným a zavádzajúcim informáciám súvisiacim so šírením koronavírusu Covid-19. EK sa pri tomto odvoláva na agentúru AFP, ktorá overuje publikované informácie a cituje oficiálne zdroje, medzi ktorými je aj WHOOdborníci a medicínski experti pre AFP potvrdili, že technológia 5G nemá žiadnu spojitosť s vypuknutím a šírením vírusových ochorení.

Dávno pred vypuknutím pandémie 5G testovali aj iné krajiny, napr. Južná Kórea. COVID-19 sa šíri aj v krajinách, kde 5G ešte nie je. Faktom ostáva, že COVID-19 je kvapôčkový vírus, ktorý sa prenáša kašľom, kýchaním či dotykom kontaminovaného povrchu.

Ide o rozširovanie poplašných správ?

Toto nie je otázka na nás. Trestné činy vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní. V každom prípade je potrebné, aby si čitatelia vopred dôkladne premysleli svoje konanie, a aby šírením dezinformácií, nabádaním alebo priamo ničením vysielačov mobilných operátorov nedostali „do pozornosti“ orgánov činných v trestnom konaní.

Ako váš úrad spolupracuje s políciou?

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad) spolupracuje s policajnou stránkou na Facebooku „Hoaxy a podvody“ pri vyvracaní dezinformácií o 5G. Regulačný úrad vyvráti publikované dezinformácie a následne polícia tento príspevok zdieľa na stránke „Hoaxy a podvody“. Okrem toho Regulačný úrad v prípade potreby poskytuje technickú a odbornú podporu policajtom pri objasňovaní nelegálnej činnosti.