Reálne porovnanie ekonomických kríz vo svete

Vďaka menovému uvoľneniu počas pandémie vzrástol high-tech index Nasdaq 100 o viac ako 130 %.

Potom index klesol o 30 %. Dynamika Nasdaq v posledných rokoch pripomína bublinu Dot-com, ktorá existovala v rokoch 1995 až 2001. Vyvrcholenie nastalo 10. marca 2000, keď Nasdaq počas obchodovania na konci klesol viac ako 1,5-krát. V čom sú si tieto dve krízy podobné? Dokáže svetová ekonomika nasledovať scenár spred 22 rokov?

Charakteristika kríz

Od roku 1995 do roku 2001 zažil high-tech priemysel prudký vzostup a následný prudký pokles trhovej kapitalizácie počas fenoménu známeho ako dot-com bublina. Bublina vznikla v dôsledku nárastu akcií internetových spoločností. Vysoké ceny zároveň ospravedlňovali analytici, ktorí tvrdili, že prišla „nová ekonomika“. V skutočnosti sa nové obchodné modely ukázali ako neefektívne a prostriedky sa míňali najmä na reklamu a pôžičky. Investori naliali peniaze do technologických start-upov, ktoré nepriniesli skutočné zisky. Stovky internetových spoločností skrachovali alebo boli predané.

Dot-com bublina bola spôsobená zhodou viacerých faktorov – explozívny ekonomický rast v 90. rokoch, technologická revolúcia, finančná deregulácia, relatívne nízke úrokové sadzby, nižšie dane z kapitálových výnosov. To umožnilo „predať“ nápad na trh, čo znamenalo, že v „novej ekonomike“ už neplatia staré metriky, dôležité je len tempo rastu tržieb firiem a neoplatí sa hodnotiť firmy podľa obvyklé kánony: prítomnosť zisku, primerané hodnoty trhových multiplikátorov.

Rovnako ako na začiatku 21. storočia, rozmach ekonomiky internetu vecí a elektronického obchodu počas pandémie prispel v roku 2021 k rastu príjmov spoločností v technologickom sektore, čo podnietilo záujem investorov nielen o ziskové korporácie, ale aj o stratové spoločnosti s malou kapitalizáciou. Aktívny rast investícií do blockchain projektov, z ktorých väčšina ešte nemá skutočnú fundamentálnu hodnotu, odráža aj špekulatívny charakter investícií, podobne ako počínanie účastníkov trhu v predvečer dot-com krízy.

Porovnanie kríz

Analytici z Freedom Finance zároveň poukazujú na značný rozdiel v Schillerovom forwardovom pomere P/E v období pred dot-com krízou, pričom vrchol dosiahol 44,19-násobok v decembri 1999 a súčasnú hodnotu 32,09-násobok. je už hlboko pod vrcholom. 38,58-násobok v novembri 2021. Takýto rozdiel čiastočne naznačuje menšiu mieru nadhodnotenia trhu a jeho ochladzovania. Porovnajme dve krízy v hlavných oblastiach: inflácia, menová politika, trh práce, technologické zásoby.

V súčasnej kríze inflácia rastie rýchlejším tempom av niektorých regiónoch dosahuje najvyššie úrovne v histórii. V máji vzrástla inflácia v USA na 8,6 % a dosiahla 40-ročné maximum. Inflácia v 19 krajinách eurozóny sa v máji zrýchlila na historické maximum 8,1 % zo 7,4 % v apríli.

K nárastu cien došlo v čase, keď sa postpandemický boom dopytu zrazil s prerušením globálneho dodávateľského reťazca, ako aj s rastúcimi cenami energií a potravín počas konfliktu na Ukrajine.

V roku 2021 v dôsledku pandémie ceny prenájmu bytov, zdravotníckych služieb a áut neustále rástli v dôsledku nedostatku ponuky.

Pred recesiou, ktorá nasledovala po dot-com kríze, dosiahla inflácia PCE v USA svoju najvyššiu hodnotu od roku 1993 na úrovni iba 2,93 % v marci 2000, potom sa držala na úrovni 2,4 – 2,7 % a začala klesať, pričom v novembri 2001 medziročne klesla na 1,32 %.

Od roku 2000 je zároveň dynamika základných cien áut, nájomného bývania a zdravotníckych služieb často negatívna. Hoci od roku 1998 ceny ropy rastú na pozadí zníženia produkcie ropy OPEC o 2,1 milióna barelov denne v marci 1999 a súčasného oživenia dopytu po palive.

Sadzby

Účastníci trhu dnes zaznamenávajú cyklus sprísňovania finančných podmienok. Fed a ďalšie globálne centrálne banky zvyšujú kľúčové sadzby s cieľom bojovať proti inflácii.

Podobná situácia nastala v roku 2000. S cieľom ochladiť rast spotrebiteľských cien a obmedziť špekulácie na akciovom trhu Fed od júna 1999 do mája 2000 šesťkrát zvýšil úrokové sadzby. Horná hranica rozpätia sadzieb sa zvýšila z 5,45 % v januári 2000 na maximum 6,5 % v júni 2000. V roku 2001 so spomalením ekonomického rastu bola sadzba znížená na 1,75 %, aby sa dosiahla rovnováha medzi infláciou a ekonomickým rastom.

Séria zvyšovaní sadzieb Fedu by mohla byť jedným zo spúšťačov kolapsu dot-com bubliny, poznamenáva Belenkaya. Od roku 1995 do marca 2000, na pozadí aktívneho rozvoja internetových technológií a rastu súvisiacich očakávaní, index NASDAQ Composite vzrástol o 400 % a po páde v rokoch 2000-2002. deflovaný o 78 %, kapitalizácia klesla o 5 biliónov USD.

Reakciou na globálnu krízu spojenú s pandémiou bolo v rokoch 2020-2021 aj napumpovanie americkej ekonomiky likviditou zo strany Fedu, ako aj rozdeľovanie šekov obyvateľstvu. A to viedlo k prudkému zvýšeniu kapitalizácie akciového trhu, zvýšeniu podielu drobných investorov, víťazstvu „chamtivosti“ nad „strachom,“ vysvetľuje Belenkaya. Odrazilo sa to najmä na historicky vysokých hodnotách trhových multiplikátorov, popularite SPAC a kryptomien. Ale na rozdiel od boomu internetových spoločností väčšina technologických spoločností v USA nie sú slimáci, ale majú jasné obchodné modely a solídne a rastúce zisky.

Pred recesiou

Od jesene minulého roka Fed pripravoval trhy na začiatok zvyšovania sadzieb, zníženie súvahy od 1. júna, pričom prognózy zvyšovania sadzieb sú čoraz tvrdšie. To už viedlo k zvýšeniu výnosov štátnych dlhopisov, teda k sprísneniu finančných podmienok a korekcii akciových indexov. Bubliny sú odfúknuté, verí Belenkaya. Ďalej bude veľa závisieť od toho, či sa Fedu podarí uskutočniť mäkké pristátie americkej ekonomiky a vyhnúť sa recesii.

Od začiatku roka 2022 sa výnosová krivka štátnych dlhopisov posunula nahor po celej dĺžke durácie a nadobudla obrátenú podobu v oblasti od troch do desiatich rokov. Inverziu napomáha vysoká inflácia v USA a sprísňovanie menovej politiky Fedu. Za posledných 40 rokov negatívny 3-mesačný spread predpovedal recesiu sedemkrát, rovnako ako negatívny spread medzi 2- a 10-ročnými dlhopismi.

Pred recesiou v roku 2001 tieto čísla dosahovali minimum -0,77 % a -0,47 %. Dnes však takáto situácia nie je pozorovaná. Rozpätie medzi 3- a 10-ročnými dlhopismi lepšie vyjadruje sentiment investorov. Jeho zúženie by signalizovalo posun investorov k bezpečnejším aktívam a mohlo by signalizovať riziká recesie inde, napríklad v Európe.

Mohla by nastať recesia ako pred 22 rokmi?

Dot-com kríza nie je nič podobné ako zmena hodnoty finančných trhov, ktorá nastane v roku 2022. Po prvé, v tom čase ceny akcií technologických spoločností väčšinou klesli. Po druhé, takmer nezmenila podnikateľskú aktivitu v USA a vo svete, takže krátka recesia v USA ani veľmi neovplyvnila príjmy a nezamestnanosť občanov, komentuje Oleg Shibanov, profesor financií NES, riaditeľ SKOLKOVO- Centrum NES pre výskum finančných technológií a digitálnej ekonomiky.

Kríza z roku 2000 bola globálna, ale nepresiahla finančný a bankový sektor, odrážajúc problémy tohto konkrétneho sektora ekonomiky, hovorí Michail Beljajev, Ph.D., finančný analytik. Súčasná kríza má hlbší charakter. V súčasnosti je svet čoraz zreteľnejšie a zrýchľujúcim sa tempom rozdelený na dve zóny – podmienečne „západný“ vplyv a „východný“. V západnej zóne sa konsolidácia síl uskutočňuje okolo Spojených štátov, vo východnej zóne – Čína, India, Rusko, ako aj ázijské krajiny, ktoré získavajú ekonomický potenciál.