Rast výrobných cien sa dynamizoval pri živočíšnych produktoch, v priemysle, dopravných prostriedkoch

BRATISLAVA – Medziročný rast výrobných cien pre domáci trh sa v priemysle udržal nad úrovňou 30 % aj v prvom mesiaci roka 2023.

Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Ceny poľnohospodárskych živočíšnych produktov znova posunuli svoje maximá vyššie bližšie k 40 %. V stavebníctve výrobné ceny prác spomaľovali tempo rastu, materiály však znovu stúpli na úroveň 15 %.

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v januári 2023 medziročne vyššie o 33,6 % a medzimesačne stúpli o 8,6 %. Vývoj ovplyvnil podobne ako v predošlých mesiacoch najmä rast cien v dodávkach elektriny a plynu medziročne takmer o 66 %. Ďalšie váhovo dôležité odvetvia v štruktúre slovenského priemyslu tiež zdynamizovali rasty cien – v produkcii dopravných prostriedkov boli výrobné ceny medziročne vyššie o 12 %, vo výrobe potravín a nápojov o necelých 27 % a vo výrobe z gumy a plastu takmer o 20 %.

Súčasne tempo rastu výrobných cien pri spracovaní ropných produktov si udržalo klesajúci trend. Ceny priemyselných výrobcov na export boli medziročne vyššie o 13,4 %, medzimesačne narástli o 1,4 %.

Výrobné ceny poľnohospodárskych výrobkov

Ceny poľnohospodárskych výrobkov v januári 2023 dosahovali medziročne vyššie hodnoty o 34,4 %. Cenový rast nad 30 % si v medziročnom porovnaní udržali ako rastlinné tak živočíšne výrobky. Dynamické medziročné nárasty pretrvávajú pri zemiakoch (+49 %), obilninách (+37 %), ale aj cenách surového kravského mlieka (+47 %) a predovšetkým pri cenách slepačích konzumných vajec, ktoré mali výrobné ceny vyššie medziročne až o 78 %.

Výrobné ceny v stavebníctve

Ceny stavebných prác v porovnaní s decembrom 2022 vzrástli o 1,6 %, medziročný rast dosiahol 18,6 %. Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli medziročne vyššie o 15 %, v porovnaní s decembrom 2022 vzrástli o 1,8 %.