Prvá Slovenská národná rada pred 170 rokmi

Prvá Slovenská národná rada bol vrcholný národný orgán, ktorý vytvorili vo Viedni 15. – 16. 9. 1848 o čom je pamätná tabuľa pri Karlskirche, pod vedením Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana a Michala Miloslava Hodžu. Organizovala Slovenské povstanie v rokoch 1848 – 1849 v rámci revolúcie 1848/49, ako aj výkonnú moc na územiach Slovenska obsadených spojenými slovensko-rakúskymi jednotkami v boji proti Maďarom. Bola prvým slovenským národným reprezentačným politickým orgánom. Po potlačení revolúcie orgán na jeseň 1849 zanikol.

Zvolení vojenskí členovia boli Bedřich Bloudek – vojenský veliteľ zboru a František Zach – náčelník štábu. Českými vojenskými veliteľmi, ktorí  sa podriaďovali politickému vedeniu SNR boli Bohuš Nosák a Daniel Jaroslav Bórik.