Profesor Samuel Brečka: Výtečníci breznianski z druhej polovice 19. storočia, história ožíva ľuďmi

Profesor Samuel Brečka vydal knihu o významných postavách v histórii mesta Brezno v druhej polovici 19. storočia.

Je to v poradí druhá kniha venovaná mestu Brezno. V prvej, ktorá vyšla pred dvomi rokmi sa venoval mestu z pohľadu rodiny, v ktorej vyrástol.

Na tejto, ale aj predchádzajúcej knihe usilovne pracoval v bratislavských knižniciach. Využil mnohé dosiaľ neznáme archívne pramene, ale aj stretnutia s živými ľuďmi, ktorí sú nositeľmi historickej pamäte.

Vďaka Samuelovi Brečkovi ožíva história. V oboch knihách sa odráža bohatá kultúra mesta, poznatky, či vedecký potenciál rodákov. Autor to cez významné osoby, ktoré sa v meste narodili, žili, či sa sa doň vracali.  Každý kto si knihu prečíta si môže povedať “ani som nevedel, že toto sú Brezňania!”

Samuel Brečka (* 6. december 1943 Brezno) je slovenský publicista, komunikológ a mediálny odborník. Bol dekanom Fakulty masmédíí na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave.

V roku 1962 ukončil Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Brezne. V pohnutom roku 1968 promoval na Katedre novinárstva Filozofickej fakulty, Univerzita Komenského v Bratislave. V roku 1976 mu bol udelený titul PhDr. (doktor filozofie) za rigoróznu prácu Účinnosť propagandistického pôsobenia masových komunikačných prostriedkov (vydané v Bratislave, Obzor 1973, 171 s.).

Výskum Samuela Brečku o propagande bol pritom prijatý s ohlasmi aj v zahraničí – napríklad v publikácii “Mass Communication Research: Major Issues and Future Directions od Waltera Phillipsa Davisona a Fredericka T.C. Yu (editorov, Praeger, 1974). V roku 2002 mu bol udelený titul PhD. po obhájení dizertačnej práce: Médiá na Slovensku po roku 1989´(FF UK, 2002). Od roku 2003 je docent, habilitoval s prácou Médiá v Slovenskej republike (Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2002, Trnava). Za profesora habilitoval na Paneurópskej vysokej škole.