Priemysel 4.0 očami Svetového ekonomického fóra

DAVOS – Viacero spoločností sa snaží zaviesť do výroby technológie štvrtej priemyselnej revolúcie,
ale len máloktorým sa to darí v takom rozsahu, ktorý im umožňuje dosiahnuť výrazný finančný a ekonomický efekt.
V rámci spoločného projektu Svetového ekonomického fóra a McKinsey & Company analyzovali viac ako tisíc popredných výrobných spoločností.

Majáky

Na základe výsledkov následnej interakcie experti navštívili popredné výrobné zariadenia a identifikovali skupinu podnikov – skutočné „Majáky“ štvrtej priemyselnej revolúcie, ktoré slúžia ako sprievodca pre ostatných. Táto skupina priemyselných podnikov predstavuje predvoj širokej adopcie nových technológií. Majáky slúžia ako orientačné body pre celý svet a príklady prístupov do výroby, ktorá môže slúžiť ako základ pre rast svetovej ekonomiky v budúcnosti. Hlavné smery transformácie výroby sú definované tromi globálnymi technologickými
trendami: sieťová integrácia, intelektualizácia a flexibilná automatizácia. Popredné podniky, ktoré úspešne použili trendy dosahujú novú úroveň efektívnosti. Tieto majáky sa už od pilota presunuli k zavedeniu technológií štvrtého priemyselného odvetvia a sú revolúciou k širokej integrácii, čím unikli z "močiara pilotných projektov", v ktorom stále existuje veľa organizácií.

Majáky používajú rôzne spôsoby, ako to dosiahnuť výsledky vo veľkom meradle. Výskum zdôraznil, že existujú dve hlavné „škálovacie cesty“, ktoré zvyčajne musia dodržiavať popredné podniky. Tieto cesty sa navzájom nevylučujú, spoločnosť môže použiť obidve ako doplnkové.

Prvým je inovatívny výrobný systém: zvýšenie konkurenčnej výhody o zlepšenie prevádzkových činností. Druhou je úplná inovácia v celom reťazci tvorby nákladov: vytváranie nových obchodných oblastí zmenou ekonomického modelu. Podľa autorov analýzy, podniky používajú nasledovné faktory tvorby hodnoty: rozhodovanie na základe analýzy veľkých údajov; demokratizované výrobné technológie; fungovanie podľa zásad Agile. Pôvodne to bola metóda
pri vytváraní softvéru. V súčasnosti sa využíva aj v manažmente. Používa sa ako efektívny postup organizácie práce malých skupín, ktoré robia homogénnu tvorivú prácu, v kombinácii s ich riadením kombinovanou, liberálnou
a demokratickou metódou.

Rozvoj ľudského kapitálu

Napriek obavám z vytlačenia živej práce z výrobnej sféry, majáky sa nesnažia pracovníkov nahradiť robotmi zavedením technológiami „Priemysel 4.0“. Výskum Mc Kinsey ukazuje, že menej ako 5 % povolaní môže byť plne automatizovaných na modernej úrovni. Technologický rozvoj však má 62 % povolaní a najmenej 30 % úloh môže byť
automatizovaných.

V dôsledku toho sa práca pracovníkov vo výrobe stáva menej rutinnou a zaujímavejšou, rôznorodejšou
a produktívnejšou. V každej fáze sa pracovníci stretávajú s novými úlohami a zodpovednosťami, pre ktoré
sa vyžaduje vnútorná ľudská schopnosť prijať riešenia v meniacom sa prostredí.

Vedenie odvetvia a vodcovstvo pri tvorbe noriem

Štvrtá priemyselná revolúcia sa v zásade líši od programov neustáleho zlepšovania, ktoré dominujú výrobným závodom po celé desaťročia. Očakáva sa, že nejde o postupný vývoj, ale o kvalitatívny skok vpred k novým štandardom.

K snahe konvertovať ich pre rôzne prípady použitia, ktoré im priemysel 4.0 ponúka. V priemere v prípade všetkých majákov existuje 10 – 15 prípadov použitia, ktoré sú v neskorých fázach implementácie, a ďalších 10 – 15 v procese vývoja. Touto cestou, majáky stanovujú nové priemyselné štandardy prevádzkové a finančné ukazovatele efektívnosť
a niektoré z nich uspejú dvakrát prekonať svoje vlastné očakávania.

Vďaka tomu revolučný prístup majákov radikálne mení metódy práce a dosahuje novú úroveň efektívnosti, pri ktorej sa môžu rýchlejšie zapojiť programy neustáleho zlepšovania pomocou nových technológií a zručností štvrtej priemyselnej revolúcie.

Otvorené inovácie a spolupráca

Skúsenosti s majákmi ukazujú, že na ceste implementácie technológií štvrtej priemyselnej revolúcie nemusíte ísť sami – pomôžu vám orientačné body. Majáky sú súčasťou nového prostredia, ktoré zahŕňajú aj inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, startupy a ďalší poskytovatelia technológií.

Majáky dobre zvládajú prísny výberový proces vyhľadávania medzi poskytovateľmi technológií – zameriavajú sa
na veľa možností výberu do systému, v rámci ktorého sa môžu rozvíjať riešenia štvrtej priemyselnej revolúcie priamo vo výrobe.

S rozširovaním digitálnych technológií medzi spoločnosťami existuje oprávnená obava z proprietárnych systémov,
kde sa obmedzuje ich šírenie a iných inteligentných aktív. Majáky však pripúšťajú, že inteligentné aktíva
sú spojené s výhodami otvorenosti a príležitosťami na rast, sú podstatne závažnejšie, ako sú možné konkurenčné hrozby.
Príležitosti pre spoluprácu vznikajú po vypracovaní spoľahlivých mechanizmov a predpisov v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochrany duševného vlastníctva. Ich dvere sú otvorené nielen pre vybraných partnerov – ročne prijímajú tisíce záujemcov o spoluprácu.

Veľké a malé firmy

Je zaujímavé poznamenať, že inovatívne technológie štvrtej priemyselnej revolúcie sú dostupné nielen veľkým podnikom, ale aj sfére malých a stredných podnikov, ktoré môžu dosiahnuť významné výsledky s využitím praktických riešení pri malých investíciách. Dôležitosť účasti malých a stredných podnikov na procesoch štvrtej priemyselnej revolúcie sa prejavuje dvoma aspektmi.


V prvom rade je to dôležité pre štát. Prevažná časť pracovných miest sa konkrétne vytvára v sektore malých a stredných podnikov – napríklad vo väčšine krajín OECD poskytuje 60 – 70 % pracovných miest. Malé a stredné podniky navyše hrajú významnú úlohu v dodávateľských reťazcoch a digitalizácia tohto odvetvia je dôležitá
pre optimalizáciu dodávateľských reťazcov organizácií všetkých veľkostí.

Podniky rozvinutých a rozvojových krajín

Je tiež zrejmé, že oblasť distribúcie technológií „Priemyslu 4.0“ nie sú obmedzené len na priemyselne rozvinuté krajiny. Čína je jedným z vodcov revolúcie s množstvom majákov; nemálo z nich je aj v krajinách východnej Európy. To naznačuje, že ďalšie finančné a prevádzkové výhody dôležitejšie ako znižovanie personálnych nákladov.

Výrazný efekt s minimom modernizácie zariadení

Napriek všeobecnej viere, že zastarané vybavenie a infraštruktúra bránia inovácii štvrtej priemyselnej revolúcie sa väčšina majákov objavila len v dôsledku transformácie existujúcich podnikov. Pripojením existujúcich prostriedkov k sieti, ich optimalizáciou a selektívnym nasadením nového vybavenia môžete získať významný podiel
na výhodách technológií typu Priemysel 4.0. Na rozdiel od prvej a tretej priemyselnej revolúcie vám štvrtá umožňuje dosiahnuť výrazný efekt pri relatívne nízkych požiadavkách na modernizáciu zariadení.

Čo pomáha pri zavádzaní inovácií?

Je to analytické a imitačné modelovanie. Pomáha riešiť problémy, ktoré sú spojené s problémami spojenými
s komplikáciou efektu zmien vo výrobných linkách, či s vysokými nákladmi na testovanie v podmienkach reálnej výroby a drahými nákladmi na nápravu nedostatkov, ktoré sa objavili po spustení výroby. Tento scenár predpokladá široké využitie rôznych systémov pre opis a diagnostikovanie systémov, použitie pilotných projektov
pre modelovanie a prognózovanie. Ich cieľom je dosiahnutie požadovaných ukazovateľov.

Modelovanie sa dá použiť pre určenie veľkosti výroby novej produkcie, teda napríklad odporúčaniam rozdelenia výrobkov medzi jednotlivými výrobnými linkami, či množstvom zásobníkov jednotlivých surovín, výber optimálnej rýchlosti pohybu jednotlivých liniek. Výhodou tohto prístupu sú rýchle závery a minimálne dôsledky omylov. Pomáhajú zdokonaľovať výrobný proces a optimalizovať skúšobnú výrobu.
Svetové ekonomické fórum tvrdí, že princípy majákov ja možné zavádzať pri účasti troch strán – súkromného sektora, štátu, ale aj vzdelávacích inštitúcií.