Priemerná inflácia v roku 2022 dosiahla 12,8 %

BRATISLAVA – Vysoký rast cien ovplyvnilo najmä zvýšenie cien energií,  v novodobej histórii SR rekordný nárast cien potravín a pohonných hmôt.

Informuje o tom Štatistický úrad SR

Zdraženie vybraných potravín každodennej spotreby – chleba, či mliečnych výrobkov s vajcami, ako aj  zeleniny prekročilo hranicu 20 % a váhovo menej dôležité oleje a tuky hranicu 40 %.

V priemere za celý rok 2022 spotrebiteľské ceny medziročne vzrástli o 12,8 %.  Rast cien sa v  minulom roku výrazne zdynamizoval, inflácia v roku 2021 dosiahla 3,2 %, a od roku 2005 ani raz neprekročila hranicu 5 %. Vlaňajšia ročná inflácia tak prekonala predošlé maximum z roku 2000, kedy rast cien dosiahol 12 %. Vyššia inflácia bola nameraná iba v prvom roku existencie samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993, kedy inflácia prekročila 23 % (pri mierne odlišnej metodika ako v súčasnosti).

Vysoký rast cien sa prejavil najmä kvôli zdražovaniu tovar patriacich do dvoch hlavných výdavkových skupín domácností na Slovensku – potravín a nealkoholických nápojov ako aj bývania s energiami, ktoré spolu tvoria 47 % percent výdavkov.

Ceny  počas roka 2022 vzrástli vo všetkých 12 hlavných odboroch spotrebného koša. Najväčší vplyv na vývoj malo výrazné zdražovanie potravín, energií a pohonných látok.