Prezident Uzbekistanu ohlásil veľkú privatizáciu

Prezident Uzbekistanu Šavkat Mirziyoyev vytúpil v parlamente s Poslaním parlamentu a ľudu Uzbekistanu.

V poslaní zhrnul odchádzajúci rok a načrtol priority politiky v roku 2023. Osobitná pozornosť sa v ňom  venuje prilákaniu investícií a exportným príležitostiam.

Prezident poznamenal, že za posledných šesť rokov  prílev investícií do Uzbekistan vzrástol na viac ako 30 % HDP. V roku 2023 chce krajina prilákať   investície vo výške 30 miliárd dolárov. Z nich ba malo byť  25
miliárd dolárov – súkromných ​​investícií, prostredníctvom ktorých sa spustí  viac ako 300 projektov v hodnote 8 miliárd dolárov realizácii ďalších 40 nových veľkých projektov.

V dôsledku realizácie týchto projektov sa kapacita závodu Almalyk na spracovanie rudy sa zvýši zo súčasných 40 miliónov na 100 miliónov ton.  V súčasnosti akciová spoločnosťAlmaly  na ťažbu a spracovanie rúd drahých a neželezných kovov komplexným priemyselným komplexom, ktorý zahŕňa šesť baní, päť komplexov na obohacovanie rúd a tri metalurgické závody.

Na ťažobnom poli Pistali v regióne Navoi bude dokončená výstavba komplexu na spracovanie zlatej a medenej rudy s kapacitou 4 milióny ton. To umožní v nasledujúcich piatich rokoch zvýšiť produkciu medi trojnásobne  a zlata až na 150 ton ročne. Tiež vo veľkom meradle rozbehnú sa projekty v chemickom, automobilovom, poľnohospodárskom strojárenstve.

V roku 2023 sa začne veľká privatizácia. Štát bude predávať  asi 1 tisíc podnikov. Medzi nimi bude 10 najväčších spoločností a komerčných bánk.  Ich akcie si budú môcť kúpiť všetci obyvatelia krajiny.

Ďalšou úlohou, ktorú si prezident v príhovore stanovil, je zvýšiť 2023 export hotových výrobkov v hodnote 4 miliardy USD. Prezident Uzbekistanu poznamenal, že vďaka programu „Nový Uzbekistan – krajina konkurencieschopných produktov“, na nové zahraničné trhy vstúpilo za jeden rok asi 2 000 podnikateľov. A v roku 2023 bude pokračovať program kompenzácií za dopravu a iných nákladov pre exportérov. Tým sa minimálne zdvojnásobí ponuka textílií, elektrotechniky, kože a obuvi a iných hotových výrobkov na európske trhy.   Vo všeobecnosti sa očakáva, že objem vývozu v roku 2023 prvýkrát v histórii Uzbekistanu prekročí hodnotu 23 miliárd dolárov.