Premiér Peter Pellegrini teraz myslí iba na harakiri

Premiér Peter Pellegrini minulý týždeň myslel na samovraždu. Potvrdil to slovami: “Ja keby som mal tú právomoc a moc, tak tu spravím také harakiri, že by sa tu prášilo,” povedal.  

Harakiri je po japonsky seppuku. To je rituálna samovražda, ktorú spáchal samuraj v prípade porušenia kódexu bušidó. Zatiaľ nevieme kedy Peter Pellegrini získal titul samuraj. Ako to v Smere-SD býva zvykom, tieto veci si vydiskutujú vo vnútri strany. Sú dostatočne skúsení a rozumní, aby túto tému zvládli. Treba poznamenať, že po harakiri sa nepráši. V závislosti od sily “zárezu” tečie krv a niekedy aj vyliezajú z dutiny brušnej črevá.

Ako prebieha rituálna samovražda? Samuraj si najprv rituálnym krátkym mečom spôsobuje poranenie brucha. Potom asistent samovraždy následne samovrahovi stína hlavu. Najdôležitejší je však smer. Telo by malo po odťatí hlavy spadnúť dopredu.

Seppuku slúži na dve veci. Buď na to, aby samuraji predišli zajatiu alebo, aby si týmto aktom prinavrátili česť. Na tento akt mohol byť samuraj vyzvaný aj svojím pánom. Harakiri je jediným z “nástrojov” ako samuraj mohol dať najavo svoj protest proti činom svojho pána, s ktorými nesúhlasil.

Samuraj je stredovekým a novovekým japonským ekvivalent európskeho šľachtica. Príslušnosť ku kaste kaste bolo dedičné, no v období Sengoku, alebo Bojujúcich štátov, sa do triedy mohli dostať aj roľníci, ktorým sa podarilo v boji poraziť vyššie postaveného protivíka. Do obdobia reforiem cisára Médži tvorila táto trieda spoločnosti zhruba desatinu populácie Japonska.

Každý samurajský rod vlastnil pozemok s roľníkmi a výzbroj. Ich povinnosťou bolo v prípade povolania do boja narukovať do armády istú časť svojich poddaných, poskytnúť im výzbroj a výcvik, takzvaní takzvaní “ašigaru” a viesť ich v nastávajúcich bojoch. Po úspešnom boji bola ich odmena určená podľa počtu a statusu uťatých hláv, alebo nosov, ak bolo protivníkov priveľa. Ak sa im nedala preukázať vina, niektorí samuraji za cieľom vyššej odmeny zabíjali aj ženy, starých ľudí, ba dokonca svojich vlastných poddaných.

Bušidó je slovo opisujúce samurajský morálny kódex. Obsahuje nepísané princípy správania, ktorými sa ‘ideálny’ samuraj riadil. Tento pojem vznikol v 17. storočí retrospektívnou romantizáciou histórie vtedajšej šľachty, teda samurajov. Do povedomia Západu sa bušidó dostalo na začiatku 20. storočia vďaka anglickej knihe Inaza Nitobeho Bushido – the Soul of Japan.

Druhou možnosťou výkladu slov “Ja keby som mal tú právomoc a moc, tak tu spravím také harakiri, že by sa tu prášilo.” Je to, že Peter Pellegrini nerozumie tomu čo rozpráva. Na Fončorde pravdepodobne neučili čítanie s pochopením, ale zrejme len rapotanie prázdnych slov.

Slovo harakiri sa foneticky podobá na slovo Daiquiri. To je druh koktailu.  Názov dostal podľa kubánskej dedinky Daiquiri, vzdialenej 22 kilometrov od mesta Santiago de Cuba. Koktail vznikol v roku 1900 v santiagskom bare Venus. Vymyslela ho skupina amerických banských inžinierov pracujúcich pre železné bane v Daiquiri.

 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.