Pred osemdesiatmi rokmi Mercader zabil Trockého

MEXICO CITY –  Presne pred osemdesiatmi rokmi dňa 21. augusta 1940 zamrel Lev Davidovič Trockij (Bronštejn. Bol jedným z vodcov Veľkej októbrovej revolúcie (VOSR), ktorá k moci priviedla Ruskú sociálno-demokratickú stranu (boľševikov). Vražda bola na príkaz J. V. Stalina.

J. V. Stalin a L. D. Trockij sa rozchádzali v názoroch na socializmus.  Zatiaľ čo Stalin bol zástancom socializmu v jednej krajine, Trockij presadzoval teóriu permanentnej, či nepretržitej revolúcie a jej rozšírenie na celom svete. L. D. Trockij presadzoval konflikt s Poľskom a pomoc nemeckému proletariátu pri revolúcii,.Leva Trockého zavražil úderom horolezeckou sekerkou na ľad do hlavy Španielom Ramonom Mercaderom celým menom Jaime Ramón Mercader del Río. Mercader bol agent NKVD a komunista.

Na žiadosť maliara Diega Riveru udelil mexický prezident Lázaro Cárdenas Trockému azyl. Dňa 9. januára 1937 priplával loďou z Nórska do Mexika, kde ho vítal veliteľ Cárdenasovho prezidentského vlaku. Trockého so sprievodcami odviezli na malú stanicu neďaleko Cuidad de Mexico a ďalej na predmestie Coyoacán, kde bol dva roky hosťom v Riverovej rezidencii Modrý dom. Kvôli pomeru s Riverovou ženou Fridou Kahlo však ich priateľské vzťahy pohasli a v máji 1939 sa Trockij presťahoval do vlastného domu na Avenida Viena, iba o niekoľko blokov vedľa.

V roku 1937 Mercader naverbovalo NKVD ZSSR prostredníctvomjeho matky Caridad del Rio, ktorá bola agentom sovietskej spravodajskej služby. Pod vedením Naum Eitingona pripravil atentát na bývalého ľudového komisára pre vojenské a námorné záležitosti sovietskeho Ruska Leva Trockého, ktorý bol v roku 1929 vylúčený zo ZSSR, zbavený sovietskeho občianstva v roku 1932. Bol považovaný za zradcu myšlienok marxizmu-leninizmu.

Narodnyj komissariat vnutrennich del, skrátene. NKVD, doslova Ľudový komisariát vnútra, bol ekvivalent ministerstva vnútra v Rusku/ZSSR v rokoch 1917 – 1946. NKVD bola zodpovedná za sovietske politické utláčanie počas stalinizmu, najmä za stalinské represie. Spravovala systém gulagov nútenej práce, deportovala celé národy a roľníkov označených ako kulakov do neobývaných častí krajiny, strážila štátne hranice, vykonávala špionáž a politické atentáty v zahraničí a bola zodpovedná za rozvracanie zahraničných vlád a vynucovanie stalinistickej politiky v komunistických hnutiach v iných krajinách.

V septembri 1939 Ramon Mercader odletel do New Yorku s cestovným pasom na meno kanadského obchodníka Franka Jacksona. Dostal sa do blízkosti Sylvie Ageloffovej, ktorá bola súčasťou Trockého sprievodu. V októbri toho istého roku sa Mercader presťahoval do Mexico City. Tam Trockij kde Trotsky žil so svojou rodinou.  Presvedčil Ageloffovú, aby sa k nemu presťahovala. V marci 1940 sa prvýkrát dostal do Trockej vily. Lev Trockij si obľúbilmladého muža, ktorý sa obratne vydával za presvedčeného trockistu.

Dňa 20. augusta 1940 Jackson-Mercader prišiel do vily pod zámienkou, že chcel Trotskému ukázať svoj článok.  Keď ho začal čítať, udrel ho do hlavy sekerkou na ľad. Rana bola zozadu a zhora. Mercader dúfal, že potichu zabije Trockého a nikto si to nevšimne. Trockij vykríkol a zaútočil na vraha. Strážcovia Mercadera spútali. Eitingon čakal na ulici v aute. Keď zadržali Mercadera opustil Mexiko.. Rana v Trockého hlave mala hĺbku 7 centimetrov. Preto prežil len jeden deň.

Lev Davidovič Trockijrusky Лев Давидович Троцкий, pôvodným menom Bronštejn (* 7. november 1879, Janovka, Ukrajina – † 21. august 1940, Mexiko, Mexiko) bol sovietsky (ruský) revolucionár, politik, teoretik marxizmu, zakladateľ a prvý vodca Červenej armády.