Pracovná skupina pre právnu ochranu novinárov

Slovenský syndikát novinárov (SSN) nastúpil na cestu revitalizácie a modernizácie. Začiatkom roku angažoval projektového manažéra pre modernizáciu syndikátu PhDr. Jozefa Tinku, PhD., mediológa a vysokoškolského pedagóga z FMK UCM v Trnave, ktorý je členom syndikátu a prvé výsledky sa začínajú prejavovať.

Do verejného diskurzu SSN dostal imperatív zadefinovať pojem „novinár“ ako základ pre novelizáciu právnych noriem na posilnenie postavenia novinárov. Začali sa rozhovory so šéfredaktormi veľkých médií o budúcnosti syndikátu, otvára sa komunikácia s Asociáciou vydavateľov tlače, syndikát uskutočnil workshop, zameraný na pomoc rastu kvality regionálnych televízií a najmä – vznikol klub mladých novinárov, ktorý vytvoril platformu pre rast členskej základne a podporu novinárskej profesie.

Slovenský syndikát novinárov prispel aj k zákonodarnej iniciatíve, ktorej výsledkom má byť novelizácia viacerých zákonov na ochranu novinárov. Citácia z článku zo SME (20. 6. 2018): „Právnu ochranu novinárov začína riešiť pracovná skupina Rady vlády pre kultúru. Je jednou zo štyroch špeciálnych pracovných skupín, ktorých vytvorenie rada schválila“.

„Dočasná pracovná skupina pre právnu ochranu novinárov sa zameria na doplnenie súčasných právnych noriem a prepojenie trestnoprávnej regulácie a právnej regulácie médií. Pripraví vymedzenie pojmu novinár a právne definovanie osobitného postavenia novinára z hľadiska ochrany zdroja, ako aj ochrany samotného,“ informovala hovorkyňa Ministerstva kultúry Janka Burdová.

„Členmi pracovnej skupiny sú zástupcovia rezortov kultúry, spravodlivosti, vnútra, zahraničných vecí a európskych záležitostí, Generálnej prokuratúry (GP), Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR), Slovenskej asociácie novinárov (SAN), Slovenského syndikátu novinárov (SSN), Asociácie vydavateľov tlače (AVT), Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska (ANRTS), Asociácie na ochranu novinárskej etiky (AONE) v Slovenskej republike a Združenia pre internetovú reklamu IAB Slovakia,“ dodala.