Počty zomretých sa v júni priblížili minulým rokom, COVID-19 sa na úmrtiach podieľal necelými 2 %

BRATISLAVA – Celková nadúmrtnosť sa v júni 2021 na Slovensku znížila na 5 %, v štyroch krajoch SR však dosahovala vyššie hodnoty do  10 %. Informuje o tom Štatistický úrad SR

COVID-19 bol medzi príčinami úmrtí na ôsmej priečke, dosiaľ sa tento rok umiestňoval do tretieho miesta.

V júni zomrelo na Slovensku 4 251 osôb, čo je najmenej za posledných dvanásť mesiacov. Celkový počet úmrtí prevyšoval zhruba o 5 % priemer júnových hodnôt v predchádzajúcich piatich rokoch(priemer v rokoch 2016-2020) . Ide o najnižšiu nadúmrtnosť za ostatných deväť mesiacov. Vyplýva to z predbežných dát o počtoch zomretých a príčinách úmrtí v júni 2021, ktoré aktuálne zverejnil Štatistický úrad SR. Súčasne revidoval aj údaje za predošlé mesiace tohto roka.

Situácia v počte zomretých sa začína približovať k stavu z predchádzajúcich rokov. Počty úmrtí i celková nadúmrtnosť sa od začiatku tohto roku plynule znižujú. „Nadúmrtnosť je najnižšia od septembra minulého roka, ešte minulý mesiac bola na úrovni 9 % a pred dvoma mesiacmi v apríli na 28 %. Najvyššie hodnoty sme v SR zaznamenali v januári, keď pri rekordných 9,1 tisíca úmrtiach dosiahla skoro 77 %,“ uviedla Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

 

 

Nadúmrtnosť v regiónoch neprekročila 10 %

Nadúmrtnosť sa počas šiesteho mesiaca tohto roka prejavila v šiestich z ôsmich slovenských krajov, pričom v jednotlivých regiónoch dosahovala 5 až 10 %. Najhoršia situácia bola v Banskobystrickom kraji, nasledovali Košický a Trnavský kraj. V dvoch krajoch – Bratislavskom a Žilinskom – bol počet úmrtí mierne nižší než priemer predošlých piatich rokov.

Oproti májovým hodnotám sa situácia v miere nadúmrtnosti zhoršila v Banskobystrickom, Trnavskom a Nitrianskom kraji, najviac v Banskobystrickom o 8 percentuálnych bodov (v máji bola nadúmrtnosť vyše 1 %). Naopak, v porovnaní s májom bolo najvýraznejšie zlepšenie situácie v Žilinskom kraji (pokles o 15 percentuálnych bodov) a v Prešovskom kraji (pokles o 14 p. b.).

Naďalej sú na tom najhoršie mladší seniori

V seniorskej kategórii nad 65 rokov zostali aj júnové hodnoty vyššie ako je priemer predchádzajúcich rokov, zomrelo takmer 3,3-tisíca osôb, čo je o 8 % viac ako päťročný priemer. Štatistiky o úmrtiach už niekoľko mesiacov najviac ovplyvňuje podskupina mladších seniorov (od 65 do 74 rokov), v júni predstavovala ich nadúmrtnosť takmer 18 %.

„Oproti máju nadúmrtnosť mladších seniorov klesla o 5  percentuálnych bodov, ale napríklad v porovnaní s tohtoročným januárom až o 90 bodov,“ zdôraznila Z. Podmanická. V podskupine starších seniorov nad 75 rokov prevyšoval počet zomretých päťročný priemer len o necelé 4 %.

COVID-19 bol v júni až ôsmou najčastejšou príčinou úmrtí

Na následky infekcie COVID-19 zomrelo v júni už len 76 osôb, čo predstavuje necelé dve percentá zo všetkých zomretých. Koronavírus (takmer tri štvrtiny jeho obetí boli seniori nad 65 rokov) sa tak posunul na ôsmu priečku zo všetkých príčin úmrtí. Svedčí to o tom, že druhá vlna pandémie ochorenia COVID-19 už v júni výrazne ustúpila.

Ešte počas prvých troch mesiacov tohto roka bol korovanírus najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku, v apríli klesol na druhé miesto a v máji ešte o jednu priečku nižšie. „Kým v januári až v marci spôsobil COVID-19 na Slovensku úmrtie 37 až 40 ľudí zo sto, v júni to boli už len 2 osoby zo sto,“ spresnila Z. Podmanická.

Na regionálnej úrovni mal koronavírus najväčší podiel na príčinách úmrtí v Prešovskom kraji (4 %) a v Žilinskom kraji (3 %). Menej ako jednopercentný podiel na úmrtiach dosiahol v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji.

Choroby obehového systému zapríčinili skoro polovicu úmrtí

Najčastejšími príčinami úmrtí v šiestom mesiaci tohto roka boli choroby obehového systému, tvorili 47 % úmrtí (2-tis. tisíc osôb) a nádory 25 % (1,1 tis. osôb). Tieto dve skupiny ochorení patria dlhodobo medzi najčastejšie príčiny úmrtí. Kým na kardiovaskulárne choroby zomrelo v júni oproti priemeru predošlých piatich rokov o 4 % viac osôb, v prípade nádorov stále zomieralo menej ľudí, ale hodnoty sa priblížili k predošlým rokom. Súčasne platí, že pri týchto dvoch príčinách bola najhoršia situácia vo vekovej štruktúre mladších seniorov, kde nadúmrtnosť výraznejšie prevýšila hodnoty predošlých rokov.

Prvú päťku najčastejších príčin dopĺňali v júni úmrtia na choroby dýchacej sústavy (podiel 8 % z úmrtí), tráviacej sústavy (6 %) a vonkajšie príčiny úmrtí (5 %). Príčiny úmrtí sa klasifikujú podľa 22 skupín ochorení Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH).