Penta vydá dlhopisy pre verejnosť s výnosom 3,8%

BRATISLAVA – Spoločnosť Penta Funding Public II, s. r. o. zo skupiny spoločností Penta Investment vydáva dvojročné dlhopisy. Povolila ich Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu nad kapitálovým trhom.

Dlhopis alebo v niektorých textoch obligácia je v praxi akýkoľvek druh dlhového cenného papiera spojeného s platbou výnosov (úrokov) okrem niektorých špecifických spravidla krátkodobých dlhových cenných papierov. Majiteľ dlhopisu má v presne stanovený dátum nárok na výnos. Po lehote splatnosti.

Ide o Dlhopis Penta Public XIV/2020 v predpokladanej sume menovitých hodnôt dlhopisov do 8 000 000 eur, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1 000 eur s 3,80 % ročne. Ich deň vydania je 28. december 2020 a so splatnosť 28. decembra 2022. Ide o 8000 kusov cenného papiera. Prospekt zo dňa 20. novembra 2020 je prílohou tohto rozhodnutia.

Ročne má majiteľ dlhopisu nárok na výnos 30 euro pred zdanením každý rok.

Na Slovensku sú dlhopisy rozoberané najmä v zákone o dlhopisoch z roku 1990 v platnom znení. Podľa tohto zákona je dlhopis definovaný ako cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť osoby oprávnenej vydávať dlhopisy, označovanej pojmom “emitent” tieto záväzky splniť.

Najnovšie fotografia partnerov skupiny Penta Investments s vyretušovaným Jaroslavom Haščákom.

Predchádzajúca fotografia partnerov Penta Investments.