Osobná doprava sa v októbri prepadla o vyše 53%

BRATISLAVA – Nákladnou dopravou sa v SR počas októbra 2020 prepravilo 24,1 mil. ton tovaru. Oproti rovnakému obdobiu roku 2019 preprava tovaru klesla o 3,1 %. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Podiel dopravných podnikov na celkovej preprave tovaru bol nižší v porovnaní s októbrom 2019 o 2,1 p. b. a dosiahol 57 %. Výkony, v tonokilometroch medziročne klesli o 1,3 %.

Osobnou dopravou prepravili dopravné podniky spolu 40,7 mil. osôb. Medziročne preprava osôb klesla o 38,4 % a výkony v osobokilometroch klesli o 52,7 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v doprave a skladovaní v októbri 2020 medziročne klesli v bežných cenách o 4,5 %. Zo sezónne očistených údajov sa tržby medzimesačne znížili o 1,6 %. Najväčší podiel na celkových tržbách mala pozemná doprava a doprava potrubím (52,6 %). Počet zamestnaných osôb v doprave a skladovaní v októbri medziročne klesol o 2 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda bola oproti októbru 2019 vyššia o 0,9 % a dosiahla 1 039 eur. Reálna mzda sa znížila o 0,7 %.