OECD publikovala správu o daňových reformách

OECD dnes (5.9.2018) zverejnila svoju najnovšiu publikáciu „REFORMY DAŇOVÝCH POLITÍK 2018“ (Tax Policy Reforms 2018) pre členské krajiny OECD a vybrané partnerské ekonomiky. Zverejnilo to stále zastúpenie Slovenskej repubiky pri OECD na svojej stránke v sociálnej sieti.

V poradí už tretie .️ vydanie publikácie uvádza najnovšie reformy daňových politík vo všetkých členských krajinách OECD, ako aj v Argentíne ️, Indonézii ️️ a Juhoafrickej republike. Publikácia je na tejto adrese v sieti.

Monitoring reforiem daňových politík a porozumenie kontextu, v rámci ktorého boli prijaté, je základom diskusií o daňových politikách a podpory vlád pri hodnotení a navrhovaní daňových reforiem.