Po mánii prichádza depresia, po nej nastupuje len a určite diagnóza maniákalno-depresívny syndróm

BRTISLAVA – Hlavnou témou súčasnosti je koronovírus. Politici venujú komunikácii o epidémii veľa času. Ani jeden nie je odborník na vírusy. Ale každý z nich vyvoláva u obyvateľov zdanie prichádzajúcej smrti.  Vo verejnom priestore sa objavila, že poraziť vírus sa dá takzvaným vypnutím Slovenskej republiky. Čo to znamená?

Najprv jedno odstúpenie. Spoločnosť neexistuje bez ekonomiky a ekonomika neexistuje bez spoločnosti. Týka sa to rovnako slovenskej, ale aj akejkoľvek inej spoločnosti.

Rovnako štát neexistuje bez ekonomiky a ekonomika bez štátu. Tak isto je to aj so zdravím. Zdravotníctvo a zdravá populácia nemôže existovať bez ekonomiky a ekonomika nemôže existovať bez zdravých ľudí.  Aj formálna skladba tejto tézy platí aj pre školstvo. Vzdelanie nemôže existovať bez ekonomiky a ekonomika nemôže existovať bez vzdelaných ľudí. Tieto tézy platia nielen pre bežných občanov, ale aj pre občanov, ktorých si všetci občania zvolili za svojich zástupcov. Mali by byť zdraví, vzdelaní a rozumieť sa fungovaniu spoločnosti a ekonomiky.

Ani jedna z týchto oblastí nemá prednosť pred druhou. Vyvyšovanie každej z nich na úkor inej znamená budúci úpadok. Už známy  moslimský arabský vedec Ibn Chaldún (1322 – 1406)  V svojom diele Mukaddima, alebo Úvod analyzoval príčiny prekvitania a úpadku štátov. Ako prvý popísal, že ekonomika je dynamický systém, ktorý nie je možné zastaviť. Neskôr ekonomická teória prišla s teóriou rovnováhy. Rovnováha je však vtedy keď zamrzne vesmír a príde jeho smrť. Tak je to aj s ekonomikou.

Ibn Chaldún veril, že byrokracia nie je schopná efektívne riadiť obchodné činnosti kvôli tomu, že je slabo motivovaná a zle vyškolená. Mal pravdu. Veril, že v krajinách, v ktorých sa štát podieľa na obchode a výrobe, by sa malo očakávať relatívne zníženie hospodárskeho prebytku a zvyšovaniu poklesu ekonomiky. Navrhoval znižovanie zbrojných výdavkov. Oveľa skôr prišiel s myšlienkou úlohy štátu pri  stabilizácii ekonomiky ako John Maynard Keynes. Predbehol ho viac ako o 600 rokov. Aj dnes sa na Slovensku snažíme vymyslieť bicykel.

Aby sme nemuseli vymýšľať ani koleso,  je potrebné si prinajmenej prečítať dielo Kapitál Karla Marxa, ktorý prvý raz poskytol publiku komplexnú systémovú teóriu fungovania kapitalizmu. Jeho myšlienky o vzťahoch v ekonomike sú aktuálne aj dnes.

Čo znamená každý deň karantény? Každý deň znamená to, že sa nevyrábajú tovary, neposkytujú služby. To znamená, že sa nevytvára pridaná hodnota. Čo z toho vyplýva. V štátnom rozpočte chýbajú príjmy. Chýbajú príjmy z dane z pridanej hodnoty, dane právnických a fyzických osôb, ale aj daň z tabaku, palív a mazív a mnoho iných daní. Opakujem, každý deň sa prehlbuje diera v štátnom rozpočte.  Túto dieru môžeme dočasne zaplátať. Nemôže to trvať večne. A raz tie peniaze hoci nezaplatíme my, ale naše deti, alebo vnuci.

Ako sa prejaví zastavenie celej ekonomiky na budúcnosti Slovenska. Slovenská ekonomika je závislá od vývozu. Ak prestaneme vyvážať, niekto zaujme naše miesto. Nové trhy budem hľadať veľmi dlho, a možno ich vôbec nenájdeme. Pre domácich a a zahraničných investorov sa staneme nedôveryhodnou krajinou. Prenesú zo Slovenska výrobu do iných krajín. Okrem toho nebudeme si schopní požičať peniaze. Štát si požičiava na medzinárodných finančných trhoch. Analytici týchto trhov sledujú každé slovo. A požičal by niekto štátu, ktorý má neisté budúce daňové príjmy. jedinou záchranou je Európska centrálna banka.

Okrem toho treba pripomenúť, že Slovenská republika už nemá vlastnú menu. Krajiny, ktoré majú vlastnú menu môžu zmeniť kurz tak, že vlastnú menu znehodnotia. Na istý čas väčším množstvom domácej meny zaplátajú diery v ekonomike. Menové opatrenia nie sú až tak účinné, aby mali vplyv na reálnu ekonomiku.

Položme si rečnícku otázku. Kto požičia krajine kde politická byrokracia začala riadiť ekonomiku? Preto budeme musieť pásť ovce a na globálnom trhu ponúkať oštiepky, bryndzu a žinčicu. Bude to znamenať aj masívnu migráciu obyvateľstva. Kto z mladých ľudí by chcel žiť v krajine kde sa skoro nič nevyrába.

Úvaha o zastavení ekonomiky sa zhoduje s presadzovaním dvoch myšlienok predvolebnej kampane. Prvou je  mánia prenasledovania inými politickými stranami: Tí iní škodia Slovensku, ich sa musíte báť. Druhou je myšlienka mesiášstva: Tí iní sú farizeji, ale a my sme jediní spasitelia.

Na tieto myšlienky treba rýchlo zabudnúť a rýchlo prerobiť štátny rozpočet. Ekonomická situácia, v ktorej sa prijal je úplne odlišná od tej dnešnej. V rozpočte treba znížiť výdavky. O čo? O všetko čo nemá zmysel. Štát by sa mal starať predovšetkým o to, aby obyvatelia, podniky a finančný sektor mali dosť peňazí a mohli platiť a udržali zamestnanosť. Nehovorí o tom nikto iný ako Medzinárodný menový fond. Očakávam, že niekto z krajiny, ktorej podnik investoval na Slovensku, zatelefonuje. Dá niekoho do laty. V ekonomike po mánii, teda hyperaktívnom raste cien, prichádza pokles aktivity, nie recesia ale depresia. Aj v ľudskej psychológii.

(Písané pre denník Pravda)

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.