Nursultan Nazarbajev pred tridsiatimi rokmi zavrel jadrovú strelnicu pri Semipalatinsku

NUR SULTAN – Pred tridsiatimi rokmi v Kazachstane zavreli jadrovú strelnicu. Uvádzame úplný text nariadenia prezidenta Nursultana Nazarbajeva:

Nariadenie

Prezidenta Kazašskej sovietskej socialistickej republiky.

O zavretí Semipalatinskej pokusnej jadrovej strelnice.

Na území Kazašskej sovietskej socialistickej republiky v Semipalatinskej oblasti sa od roku 1949 uskutočňovali skúšky jadrových zbraní. Za toto obdobie sa uskutočnilo asi 500 jadrových výbuchov, ktoré poškodili zdravie a životy  tisícok ľudí.

Berúc do úvahy, že Kazašská SSR splnila svoje povinnosti pri vytvorení jadrového potenciálu, zabezpečení strategickej vojenskej parity medzi ZSSR a USA a berúc do úvahy požiadavky verejnosti republiky, nariaďujem:

  1. Zavrieť Semipalatinskú pokusnú jadrovú strelnicu.
  2. Vláde Kazašskej SSR po zosúladení s Ministerstvom obrany ZSSR a Ministerstvom atómovej energetiky a priemyslu ZSSR premeniť Semipalatinskú pokusnú jadrovú strelnicu v zväzovo-republikové vedecko-výskumné centrum. V roku 1991 vytvoriť a schváliť jeho status a zoznam základných smerov vedecko-výskumnej činnosti.
  3. Berúc do úvahy, že pri uskutočnení vzdušných a pozemných skúšok, od roku 1949 do roku 1962, bolo poškodené zdravie obyvateľov regiónov priliehajúcich k Semipalatinskej strelnice, spolu zo zväzovými orgánmi, určiť veľkosť a pravidlá kompenzačných výplat poškodeným občanom Kazašskej SSR.
  4. Vláde Kazašskej SSR spolu so zväzovými ministerstvami a úradmi, ktoré majú niečo do činenia s uskutočnenými jadrovými výbuchmi na území republiky, schváliť program sociálno-ekonomického rozvoja, zlepšenia životných podmienok a lekárskej starostlivosti obyvateľov Semipalatinskej, Karaganskej a Pavlovskej oblastí, priľahlých k skúšobnej strelnici, s využitím zväzových zdrojov.

Dané nariadenie vstupuje do platnosti dňom jeho prijatia.

Prezident Kazašskej Sovietskej Socialistickej Republiky

Nursultan Nazarbajev

Alma-Ata, 29. augusta 1991.