Na pôde OECD sa rokovalo o úplatkoch v športe

Včera, 3. júla 2018, sa uskutočnilo rokovanie Medzinárodného partnerstva proti korupcii v športe (International Partnership Against Corruption in Sport – IPACS). Informuje o tom internetová stránka stáleho zastúpenia Slovenska v OECD. 

Nakoľko šport je okrem iného aj veľký biznis, nevyhýba sa mu ani korupcia. Výber a organizácia veľkých športových podujatí stále so sebou nesie vysoké riziko korupcie.

Nedávne korupčné škandály v oblasti športu poukazujú na potrebu väčšej transparentnosti, integrity a dobrého riadenia športových organizácií. Spolupráca medzi športovými organizáciami, vládami a medzinárodnými organizáciami je nevyhnutná na ochranu integrity športu, zníženie rizík korupcie a opätovné získanie dôvery verejnosti. Trvalé riešenia tiež vyžadujú spoločné úsilie na medzinárodnej úrovni.

Práca IPACS je zameraná na vypracovanie odporúčaní a štandardov v oblastiach (1) zníženie rizika korupcie pri obstarávaní, týkajúceho sa organizovania veľkých športových podujatí a s tým spojenej výstavby infraštruktúry; (2) zabezpečenie integrity pri výbere veľkých športových podujatí a (3) optimalizáciu procesov dodržiavania zásad dobrej správy vecí verejných s cieľom zmierniť riziko korupcie