Morvay: má zmysel národný lodný prepravca?

Karol Morvay, šéf Katedry hospodárskej politiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave prišiel s tímom výskumníkov k záveru, že Slovenská republika by nemala založiť národného lodného dopravcu. Závery štúdie uverejnil v časopise Monitor hospodárskej politiky. 

Podľa autorov štúdie projekt osobnej lodnej dopravy bude prinášať stratu ročne 4 mil. EUR. Model štúdie predpokladá, že dopyt po preprave z Bratislavy do Komárna a späť by bol ročne rovný 351 00 ciest. Denne by to bolo 962 ciest.  Pri vyššom záujme by to bolo 573 00 ciest. Náklady na jedného cestujúceho by boli 10,4 EUR. Pri cestovnom 1,5 EUR by to predstavovalo dotáciu 8,9 EUR na jedného cestujúceho.