MOEX: priateľské krajiny majú prístup k akciám

MOSKVA –  Od 12. septembra 2022 bude Moskovská burza (MOEX) poskytovať nerezidentským klientom z krajín, ktoré nie sú nepriateľské, ako aj nerezidentom ovládaným ruskými právnickými alebo fyzickými osobami, aby mohli vykonávať transakcie na burze, uviedla burza.

Okrem toho budú môcť títo klienti uskutočňovať repo/repo obchody s centrálnou zmluvnou stranou s akciami a dlhopismi.

“Nerezidentní klienti spojení s nepriateľskými štátmi, ktoré sú pod kontrolou ruských právnických alebo fyzických osôb, budú môcť vykonávať transakcie s akciami, s výnimkou akcií strategických a mnohých iných podnikov,” uvádza sa v správe.

Od 8. augusta začali profesionálni účastníci (banky, makléri, správcovské spoločnosti) registrovať nerezidentských klientov na moskovskej burze. Na zabezpečenie prístupu ku klientom sú účastníci povinní identifikovať klientov a ich ovládajúce osoby, ako aj poskytnúť dodatočné informácie o klientoch pri registrácii alebo vykonať zmeny v údajoch poskytnutých pri registrácii, pripomína burza.