MMF: úsilie Ukrajiny nedosiahlo očakávania

Medzinárodný menový fond (MMF) poukazuje na stále slabý ekonomický rast Ukrajiny, podľa jeho stanoviska zverejnenom spolu s textom memoranda s Ukrajinou o pohotovostnom programe (Stand By Agreement).

Medzinárodný menový fond poznamenal, že ukrajinské orgány dokázali obnoviť makroekonomickú stabilitu a rast po ťažkej hospodárskej kríze v rokoch 2014 – 2015, ale úsilie o vytvorenie dynamickejšej, otvorenejšej a konkurencieschopnejšej ekonomiky nedosahovalo očakávania a hospodárstvo stále čelí významným výzvam. “Rezervy sa obnovili, ale zostávajú relatívne nízke, zatiaľ čo ekonomika je stále citlivá na šoky,” uzatvára MMF.

Fond dodal, že priame zahraničné investície zdržiavajú kvôli zložitému  podnikateľskému prostrediu, zatiaľ čo veľký počet zamestnancov hľadá pracovné príležitosti v zahraničí, keďže hospodársky rast je príliš nízky na to, aby výrazne zmenšil rozdiel medzi regionálnymi partnermi.

MMF má niekoľko podmienok poskytovania úverov. Je to rozdelenie dohľadu nad finančným sektorom. Opatrenia predpokladajú likvidáciu Národnej komisie pre reguláciu trhov finančných služieb. Časť dohľadu bude vykonávať centrálna banka a časť komisia pre cenné papiere. MMF  žiada, aby boli vymenovaní sudcovia Protikorupčného súdu. Ďalšou podmienkou je zväčšenie kapitálu štátom kontrolovaných bánk, ale aj rozdelenie Štátnej fiškálnej služby.

Medzinárodný menový fond schválil nový program spolupráce s Ukrajinou v decembri minulého roku. Nedokončený program rozšíreného financovania (EFF), ktorý bol v roku 2015 nazývaný reformným programom Ukrajiny sa skončil. Namiesto toho vstúpil do platnosti program rýchlej reakcie (stand-by). Je určený na 14 mesiacov s maximálnym možným odbobím 36 mesiacov. Vláda kvôli získaniu úveru zvýšila cenu plynu.

Do februára Ukrajina bude môcť získať pôžičku vo výške 3,9 miliardy dolárov v troch tranžiach – 1,4 miliardy dolárov, 1,25 miliardy dolárov a 1,25 miliardy dolárov. štátny rozpočet na rok 2019 dohodnutý s veriteľom. Prvá tranža môže byť prijatá NBÚ v nadchádzajúcich dňoch. Existuje podstatne menej podmienok na pokračovanie v poskytovaní úverov v pohotovostnom programe ako v programe EFF, avšak plnenie niektorých z nich sa dokonca zdá byť nepravdepodobné. Na získanie druhej tranže by sa mala cena plynu pre obyvateľstvo zvýšiť už o 15% už v máji, za tretie – o 22,7% od 1. januára 2020. Je nepravdepodobné, že vláda Vladimíra Hroysmana alebo iného premiéra urobí taký krok pred parlamentnými voľbami. Preto je pravdepodobné, že prvá tranža pohotovostného programu bude posledná bez ohľadu na potrebu lacných vypožičaných prostriedkov.