MMF: časť priamych zahraničných investícií je fikcia

WASHINGTON / KODAŇ – Takmer tretina priamych zahraničných investícií na celom svete je fiktívna, tvrdia to odborníci z Medzinárodného menového fondu (MMF) a Kodaňskej univerzity. Vypočítali to v spoločnej správe. Dokument je uverejnený na webovej stránke MMF.

Podľa autorov Vzostup fantómových investícií (The Rise of Phantom  Investments) je fiktívnych 38 percent všetkých priamych zahraničných investícií (PZI). To  je nákup podielu v spoločnosti väčší ako 10 percent,  alebo celkových investícií vo výške 15 biliónov dolárov, z celkového počtu 40 biliónov. Ich cieľom nie je rozvoj podniku, v ktorom sa získa podiel akcií, ale pokus o zníženie daňového základu.

Lídri medzi krajinami, v ktorých medzinárodní investori nadobúdajú spoločnosti, sú Holandsko a Luxembursko – predstavujú takmer polovicu fiktívnych priamych zahraničných investícií. V prvej desiatke boli aj Hongkong, Britské Panenské ostrovy, Bermudy, Singapur, Kajmanské ostrovy, Švajčiarsko, Írsko a Maurícius.

Všetky tieto krajiny, tak či onak, majú príznaky daňových rajov, pre ktoré sa pouźíva anglosaský pojem off shore. Írsko má teda najnižšiu daň zo zisku z obchodných činností v Európe – 12,5 percenta. Luxembursko a Holandsko umožňujú založenie holdingových spoločností na svojom území, ktoré sú oslobodené od platenia daní z príjmu a dividend získaných v zahraničí. Luxembursko má okrem toho možnosť dohodnúť sa s vládou na podmienkach zdanenia fyzických osôb pre spoločnosť registrovanú v krajine.

Využívajúc to najväčšie spoločnosti z celého sveta vytvárajú holdingové podniky v krajinách, ktoré akumulujú zisky svojich zahraničných dcérskych spoločností. Mnohé z nich vlastnia nehmotný majetok, napríklad patenty a autorské práva, a tiež poskytujú pôžičky svojim dcérskym spoločnostiam za netrhové vysoké sadzby. Takéto opatrenie predstavuje alternatívu k vyplácaniu dividend materskému podniku s tým rozdielom, že úroky z pôžičiek znižujú daňový základ dcérskych spoločností nachádzajúcich sa v krajinách s vyššími daňovými sadzbami.

Autori správy nazývajú takéto spoločnosti „škrupinami“ a sťažujú sa, že prostriedky, ktoré do nich investovali prostredníctvom nákupu akcií, nejdú do rozvoja miestneho hospodárstva. Niektoré krajiny majú z takýchto spoločností úžitok.

Napríklad rozpočet Írska je naplnený vďaka dani z príjmu právnických osôb v podnikoch zaregistrovaných v krajine.