Mladé topole: spomienky Zuzany Homolovej ´1968

BRATISLAVA – Slovenská pesničkárka Zuzana Homolová vydala spomienky na obdobie strávené vo Francúzsku v roku 1968. Bola na L’Université de Poitier v Tours, kde sa ocitla po invázii spojeneckých armád do Československa.

Jej autobiografickú novelu Francúzsky rok vydalo vydavateľstvo Mladé topole. Zuzana Homolová sa dnes, po 50 rokoch, vracia k vyblednutým zážitkom a spomienkam na ročný pobyt vo Francúzsku s akcentom na korešpondenciu so svojou rodinou a na dramatickú situáciu v okupovanej krajine.

Zuzana Homolová je jedna z najvýznamnejších československých pesničkárok, ktorej vydavateľské hudobné počiny dokazujú, že slovenská ľudová balada ukrýva nielen výrazovo, ale i literárne a hudobne nesmierne silný potenciál. Ako povedala riaditeľka vydavateľstva Mladé Topole Martina STraková, “v prozaickom diele chce naň autorka nadviazať intímnym spracovaním svojich pamätí, viažucich sa na jej ročný pobyt vo Francúzsku. Jej rozprávanie pozostáva zo spomienok, z denníkových záznamov a z prepisu rodinnej korešpondencie s využitím vlastných autorských ilustrácií.”

Zuzana Homolová, vlastným menom Dobromila Baloghová, navštevovala Ľudovú školu umenia, bola členkou Študentského divadla Karola Horáka pri FF UPJŠ. Roky 1968 – 1969 strávila na francúzskej L’Université de Poitier v Tours. Od roku 1972 žije v Bratislave. V rokoch 1972 – 1975 pracovala na Krajskom osvetovom stredisku, od roku 1975 učí na výtvarnom odbore Ľudovej školy umenia v Bratislave.

S folkovou hudbou sa zoznámila počas štúdií vo Francúzsku. Po návrate na Slovensko sa zaoberala najmä slovenskými ľudovými baladami. Tie vyhľadávala v zborníkoch ľudových piesní a hrávala ich v duchu folkového revivalu šesťdesiatych rokov len sama, v sprievode gitary.

V polovici sedemdesiatych rokov sa zoznámila s českým pesničkárom Jaroslavom Hutkom. Ten v tom čase robil podobnú objaviteľskú prácu s moravskými ľudovými baladami zo zbierok Františka Sušila. Vďaka čoraz častejším koncertom získala v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch ako pesničkárka značnú popularitu najmä v Česku. Ako jediný slovenský pesničkár sa stala členkou českého folkového združenia Šafrán.