Ministerstvo kultúry SR investuje do hradu Revište

Ministerstvo kultúry SR (MK SR) zachráni kultúrnu pamiatku hrad Revište. Dotáciou 37 000 eur sa objekt podarí staticky stabilizovať a rekonštruovať. Na projekte Obnova kultúrneho dedičstva sa podieľa aj Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR. Informuje o tom MK SR na svojej internetovej stránke.

Ministri Ľubica Laššáková a Ján Richter vytvorili podmienky na sanáciu zrúcaniny hradu Revište. Cieľom projektu je záchrana kultúrneho dedičstva a možnosť privyrobiť si pre ľudí, ktorí si v súčasnosti hľadajú prácu. Okrem materiálneho a technického zabezpečenia obnovy objektu, rezort kultúry hradí aj prípravnú a predprojektovú dokumentáciu. Archeologický výskum tak odhalil na hrade zachované stredoveké pivničné priestory s čiastočne viditeľnými omietkami a historickými grafitmi. Odkryl zachovanú interiérovú liatu červenú podlahu v priestoroch nad objavenou pivnicou. S realizovaním prác stúpa remeselná zručnosť ľudí zapojených do projektu. Tradičné stavebné remeslá opäť získavajú svojich priaznivcov. Ide najmä o murárov, kamenárov a tesárov.

Verejnosti sa sprístuli hrady Lietava, Uhrovec, Kapušany, Šariš, Zborov a Vinné. Od začiatku projektu sa z   programu MK SR investovalo  viac ako 5,7 mil. eur.

Hrad Revište je v súčasnosti zrúcaninou gotického hradu z druhej polovice 13. st. Jeho história je spätá so Šášovským hradom, ktorý bol paralelne postavený na opačnej strane rieky Hron. Slúžili ako ochranné objekty úzkeho priechodu obchodnej cesty, ktorá viedla k bohatým stredoslovenským banským mestám. Počas povstania Imricha Thökölyho bol ťažko poškodený, ale následne bol opravený. Písomnosti uvádzajú, že na konci 18. st. slúžil ako ubytovňa pre vojakov. Bolo to jeho posledné využitie a v historických prameňoch sa uvádza, že koncom 19. st. už spustol do podoby ruín. V súčasnosti sa na ňom organizujú kultúrne podujatia. Medzi najznámejšie patrí Stredoveký deň, Hľadanie Revištského pokladu, ale aj športové podujatie KING Race.