Medziročná inflácia vo februári klesla pod úroveň 1 %

BRATISLAVA – Spotrebiteľské ceny v SR vo februári 2021 boli medziročne vyššie o 0,9 %, inflácia bola mierne vyššia ako v januári, stále však výrazne pod hodnotami minulého roka. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Oproti januáru sa zvýšili najmä ceny ovocia a zeleniny, pohonných látok a ceny tabakových výrobkov po zvýšení spotrebnej dane. V medziročnom referenčnom porovnaní hodnotu inflácie ovplyvnili výrazne nižšie ceny za energie o 4,6 % aj zlacnenie potravín o 0,7 %.

Medziročnú hodnotu inflácie, ktorá bola na úrovni 0,9 %, ovplyvnil druhý mesiac po sebe pokles cien v dvoch odboroch, ktoré predstavujú najvyšší podiel v štruktúre výdavkov slovenských domácností spomedzi 12 sledovaných odborov v rámci v spotrebného koša, a to potravín a alkoholických nápojov o 0,6 % a cien v oblasti bývania a energií o 1,1 %.

Medziročné poklesy v odbore bývanie, najmä cien energií ako plyn a elektrina, boli zhodné s januárovým znížením. Ceny plynu boli medziročne nižšie o 9,7 %, elektriny o 4,3 % a tepla o 1 %. Naopak, poplatky za dodávku vody a iné služby zaznamenali rast, za zber smetí boli vyššie o 7,2 %, stočné sa zvýšilo o 4,1 % a dodávka vody o 2,8 %.

V najsledovanejšom odbore spotrebného koša, ktorý je druhý v poradí z hľadiska výšky podielu vo výdavkoch domácností – v odbore potraviny a nealkoholické nápoje, infláciu ovplyvnili najmä medziročne nižšie ceny zeleniny o 5,2 %, ovocia o 4,9 % a pokles cien mäsa o 1,4 %. Viac ako pred rokom, vo februári 2020, sme si priplatili za chlieb a obilniny o 1,5 % aj za mlieko, syry a vajcia o 0,3 %.

Vo všetkých ostatných odboroch ceny rástli, najvýraznejšie v odboroch pošty a spoje o 6,9 % vplyvom vyšších cien za telefónne zariadenia o 2,4 %, za vzdelávanie o 3,5 %, kde vzrástli hlavne ceny za predprimárne a primárne vzdelávanie o 6,7 %, ako aj za reštaurácie a hotely o 3 %. Vyššie ceny boli aj v odbore zdravotníctvo o 2,9 %, kde sme si viac zaplatili napr. za služby zubných lekárov o 6,1 % či za ostatné zdravotnícke pomôcky o 4,3 %.

Index spotrebiteľských cien sa vo februári 2021 oproti februáru 2020 zvýšil za domácnosti zamestnancov o 0,9 %, za domácnosti dôchodcov o 0,5 % a za nízkopríjmové domácnosti o 0,8 %.

Získanie údajov pre index spotrebiteľských cien aj vo februári zásadne ovplyvňovala situácia spojená s koronakrízou. Aj naďalej bolo tradičné zisťovanie cien v teréne nahradené cenami z iných zdrojov, napr. webových stránok, telefonických a e-mailových dopytov. Časť cien sa riešila doimputovaním. Dôvodom bolo uzatvorenie vybraných predajní a prevádzok služieb, ako aj prijaté opatrenia pre prácu v teréne.