Medziročná harmonizovaná inflácia opäť poklesla, v októbri sa znížila na hodnotu 7,8 percenta

BRATISLAVA – Medziročná inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien podľa európskej harmonizovanej metodiky dosiahla v októbri 2023 hodnotu 7,8 %.

Medzimesačná HICP inflácia dosiahla hodnotu 0,2 %.

Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Priemerná ročná miera HICP inflácie (porovnávajúca zmenu priemernej cenovej hladiny za priemer harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov) dosiahla v októbri 2023 hodnotu 12,4 %, v septembri 2023 mala hodnotu 13,0 %. Priemerná ročná miera HICP inflácie je významným ukazovateľom cenovej stability v krajine, jej výška je posudzovaná aj ako jedno zo štyroch tzv. maastrichtských kritérií, ktoré musí členský štát EÚ splniť pred zavedením spoločnej meny euro.

V októbri 2023 harmonizované indexy spotrebiteľských cien medzimesačne v úhrne vzrástli o 0,2 %. Medzimesačné zvýšenie cenovej hladiny bolo najviac ovplyvnené zvýšením cien v odbore odevy a obuv (celkový kladný príspevok +0,09 percentuálneho bodu k medzimesačnej inflácii, z toho príspevok zvýšenia cien odevov bol +0,06 p. b. a príspevok zvýšenia cien obuvi bol +0,03 p. b.). Druhý najvýraznejší vplyv na zvýšenie cien v októbri v porovnaní s cenovou úrovňou v septembri mal odbor potraviny a nealkoholické nápoje (+0,07 p. b.). Tretí najvyšší príspevok k medzimesačnej inflácii (+0,04 p. b.) bol zhodne zaznamenaný v odboroch vzdelávanie a rekreácia a kultúra. Naopak, pokles cien a najvyšší záporný príspevok k medzimesačnej inflácii bol dosiahnutý v odbore doprava (záporný príspevok celého odboru predstavoval -0,18 p. b. – znížili sa najmä ceny pohonných látok).