M. Pošvanc trdí, že Bitcoin nie je mena

Bitcoin (BTC) väčšina ľudí považuje za novo-vzniknuté peniaze, ktoré nemôže ovládať žiadna centrálna autorita. S daným názorom striktne nesúhlasím. Po prvé treba rozlišovať medzi peniazmi a menami. BTC nie je určite žiadna mena. Mena ako napr. USD alebo EUR sú vyjadrenia záväzku = dlhu centrálnej alebo komerčnej banky v predmetnej menovej oblasti a sú typickým produktom bankového sektora. Napísal to Matúš Pošvanc na stránke Nadácie F. A. Hayeka tu.

“Sú to takzvané IOUs. Banky teda netvoria peniaze ale meny. Za peniaze je nutné považovať naďalej komoditné peniaze – zlato a striebro. Tie nie sú nikoho IOUs. BTC je rovnako určitým novým druhom technologického aktíva. Nie je určite menou. Z definície. BTC je teda skôr internetové aktívum – kyber-komodita,” tvrdí M. Pošvanc.

Tvrdí, že BTC nemôže dobre slúžiť ako peniaze. A je jedno či v ňom viete zaplatiť; zaplatiť viete všeličím, od stravných lístkov, cez nalietané míle, až po nazbierané body v akejkoľvek obchodnej sieti, či čímkoľvek, čo produkujete; napr. zaplatiť viete i prácou, či čokoládou doktorovi za to, že Vás v štátnom zdravotníckom systéme rovno nezabil. Nič z vymenovaného, pritom za peniaze nepovažujeme. Peniaze nie sú totižto len o platení. BTC nie je a nebude peniazmi preto lebo je rigidný. Nie je vhodný na sprostredkovávanie dlžníckych vzťahov, ktoré by mali byť v ňom vyjadrené. Jednou z funkcií peňazí je totižto i to, že sú tzv. unit of account (zúčtovacia jednotka); detailnejšie dôvody nájdete napr. tu. Avšak v princípe sa jedná o to, že BTC nevie (sám o sebe, nie v prepočte na USD) reagovať na úrokovú mieru. Reakcia na úrokovú mieru totižto vyžaduje z času na čas pridať novú peňažnú jednotku do obehu.