Ľ. Lašáková: odštartovali dni európskej kultúry

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (ďalej len „DEKD“) ponúknu v septembri takmer 400 podujatí a aktivít po celom Slovensku. Svoje dvere otvoria bežne neprístupné pamiatky a v inom svetle sa predstavia tie bežne prístupné. Rôznorodé vzdelávacie podujatia, semináre i prednášky doplnia aj turistické aktivity, súťaže a hry súvisiace s historickým prostredím a jeho hodnotami. Databáza je prístupná na stránkewww.dekd.sk v sekcii Katalóg aktivít. Informovala o tom Janka Burdová, hvorkyňa Ministerstva kultúry SR

Hlavnou témou aktuálneho ročníka je Zdieľané dedičstvo. Slávnostné otvorenie DEKD 2018 sa bude konať v nedeľu 2. septembra v Nitre v rámci programu osláv 770. výročia udelenia kráľovských výsad mestu. „V celej Európe, rovnako ako na Slovensku sa snažíme prebudiť väčší záujem o kultúrne dedičstvo a podporiť našu kultúrnu identitu. Bohatý program pripravený na mesiac september v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva nám pripomína, že kultúrne dedičstvo nachádzame vo všetkom a všade. Stačí sa prejsť po meste, pozrieť si starý čiernobiely film, či pochutnať si na  tradičnom slovenskom jedle,“ uviedla na margo celonárodného podujatia DEKD ministerka kultúry Ľubica Laššáková.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (ďalej len „DEKD“) ponúknu v septembri takmer 400 podujatí a aktivít po celom Slovensku. Svoje dvere otvoria bežne neprístupné pamiatky a v inom svetle sa predstavia tie bežne prístupné. Rôznorodé vzdelávacie podujatia, semináre i prednášky doplnia aj turistické aktivity, súťaže a hry súvisiace s historickým prostredím a jeho hodnotami. Databáza je prístupná na stránke www.dekd.sk v sekcii Katalóg aktivít. Hlavnou témou aktuálneho ročníka je Zdieľané dedičstvo. Slávnostné otvorenie DEKD 2018 sa bude konať v nedeľu 2. septembra v Nitre v rámci programu osláv 770. výročia udelenia kráľovských výsad mestu.

DKD

„V celej Európe, rovnako ako na Slovensku sa snažíme prebudiť väčší záujem o kultúrne dedičstvo a podporiť  našu kultúrnu identitu. Bohatý program pripravený na mesiac september v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva nám pripomína, že kultúrne dedičstvo nachádzame vo všetkom a všade. Stačí sa prejsť po meste, pozrieť si starý čiernobiely film, či pochutnať si na  tradičnom slovenskom jedle,“ uviedla na margo celonárodného podujatia DEKD ministerka kultúry Ľubica Laššáková. Generálnymi partnermi podujatia, ktoré iniciovala Rada Európy a Európska komisia už v roku 1993 v 49 krajinách, sú Ministerstvo kultúry SR, Pamiatkový úrad SR, Slovenské národné múzeum, redakcia revue Pamiatky a múzeá. Hlavnými partnermi podujatia sú Fakulta architektúry STU v Bratislave, Národný Trust, Nadácia SPP a mesto Nitra. Koordináciu aktivít na území Slovenskej republiky zabezpečuje ICOMOS Slovensko a Združenie historických miest a obcí Slovenska.

Hlavnou témou – Zdieľané dedičstvo

Celoeurópsky stanovená nosná téma DEKD 2018 Zdieľané dedičstvoupozorňuje, že kultúrne dedičstvo Európy je všade okolo nás: v našich mestách, architektúre, prírode a archeologických lokalitách. A to nielen v literatúre, umení či rôznych predmetoch, ale aj v remeselných zručnostiach, príbehoch, gastronómii, hudobnej tvorbe i vo filme. Kultúrne dedičstvo nás vo svojej rozmanitosti spája. Vďaka technológiám a internetu máme k nemu teraz lepší prístup než kedykoľvek predtým a môžeme si uvedomiť jeho lokálny, národný a súčasne aj spoločný európsky charakter a zdieľať ho

V rámci programu DEKD sa uskutoční každoročné slávnostné odovzdávanie výročných cien revue Pamiatky a múzeá 7. septembra v koncertnej sále Župného domu. Po ňom bude nasledovať o 18.00 hod. v synagóge v Nitre slávnostný otvárací koncert DEKD 2018.  Medzi najzaujímavejšie podujatia budú patriť napríklad Putovanie regiónom – DEKD 2018 pre širokú verejnosť  v meste Holíč, či Jesenné slávnostiv obci Pobedim aleboCestovanie v čase na hrade Strečno. V kaštieli v Malackách sa môžete tešiť na Bábkové žihadleniea v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici – Turzovom domena podujatie Stretnutia s minulosťou pod Zelenou klenbou. V Múzeu Červený kláštor sa budú konať Kláštorné dni prezentujúce život mníchov, tradičného jedla, remesiel a výrobu piva. Slávnostné ukončenie DEKD 2018 sa uskutoční vo štvrtok 27. septembra vo Vzdelávacom a vedecko-výskumnom centre Fakulty architektúry STU v Banskej Štiavnici o 17.00 hod., kde bude vyhlásený druhý ročník súťaže Národného komitétu ICOMOS Slovensko „Dedičstvo pre budúcnosť“.Kompletný prehľad podujatí pre mesiac september nájdete pod webovým odkazom http://www.zhmao.sk/dekd/katalog-aktivit.V prílohe č. 1 uvádzame vybrané podujatia v rámci krajov Slovenska. Veríme, že si spomedzi 380plánovaných kultúrnych aktivít vyberiete pre Vás tú najlákavejšiu.