Ktoré krajiny najviac investovali v Uzbekistane

TAŠKENT – Ku koncu minulého roka Uzbekistan mal   zahraničné investície v  hodnote 11,1 miliardy USD , čo je 113 %  ročnej prognózy. Investície do fixných aktív dosiahli výšku  9,8 miliardy USD , čo v  porovnaní s rokom 2020 preukázalo mieru rastu  110 % .

Bolo vyplatených 9 miliárd USD v   priamych zahraničných investíciách a úveroch, čo je  117 %  prognózy. Tu investície do fixných aktív dosiahli  8,2 miliardy USD  s mierou  124 % v porovnaní s rokom 2020 .

Medzinárodné finančné inštitúcie a zahraničné vládne finančné organizácie pridelili  krajine 2,1 miliardy USD , čo znamená, že ročná prognóza je  naplnená na 100 % .

Priemyselné spoločnosti prostredníctvom priamych zahraničných investícií a pôžičiek boli schopné absorbovať  3,8 miliardy USD ( 103%  prognózy). V prípade regionálnych projektov toto číslo dosiahlo  5,2 miliardy USD alebo  130 %  prognózy.

Investične vedúce odvetvia sú energetika, hutníctvo, chemický priemysel, elektrotechnika, IT, stavebníctvo, farmácia, ľahký priemysel, poľnohospodárstvo atď.

Celkovo do ekonomiky Uzbekistanu investuje viac ako 50 krajín. Päť  krajín s najväčšími investormi  sú:

  1. Čína – 2,2 miliardy dolárov;
  2. Rusko – 2,1 miliardy dolárov;
  3. Turecko – 1,18 miliardy dolárov;
  4. Nemecko – 800,7 milióna dolárov;
  5. Južná Kórea – 137,4 milióna dolárov
Full set of Uzbekistan money, a business background