Kto je kto: Roman Scherhaufer zakladateľ EIC

Roman Scherhaufer je spoluzakladateľ spoločnosti Európske investičné centrum (EIC).

Na kapitálovom trhu pôsobí od roku 1994. Bol výkonným riaditeľom Slovenskej asociácie správcovských spoločností, podpredsedom Rady Garančného fondu investícií, podpredsedom výkonného výboru Asociácie obchodníkov s cennými papiermi, členom Rozhodcovskej komisie Úradu pre finančný trh a členom tímu pre dôchodkovú reformu pri Ministersteve práce, sociálnych vecí a rodiny. V súčasnosti je predsedom Etickej komisie Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov a pôsobí ako predseda predstavenstva Spoločnosti EIC.

European Investment Centre o.c.p., a.s. je finančná inštitúcia, prevádzkujúca pre svojich Členov fondovú platformu pod názvom EIC Fund Platform.

Skratka o. c. p., a s. znamená obchodník s cennými papiermi, akciová spoločnosť.

Členovia EIC, ktorými môžu byť iba finančné inštitúcie a poskytovatelia investičných služieb (banky, poisťovne, obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti a samostaní finanční agenti).

 

 

Tak majú k dispozícii prostredníctvom jediného prístupu viac ako 1500 podielových/ETF fondov od renomovaných svetových správcov, z ktorých môžu vytvárať pre svojich klientov investičné a sporiace produkty.

Okrem hromadného omnibus účtu môžu Členovia EIC pre svojich klientov využívať 7 typov klientskych účtov, umožňujúcich pokryť potreby rôzne zameranej klientely a mať tak v správe klientov od ich začiatku sporenia v produktívnej fáze živote až po vyplácanie renty do ich smrti. Členovia EIC tak nemusia budovať náročný a drahý systém na úschovu a správu cenných papierov, ale môžu sa sústrediť na správu klientskych aktív.

EIC má sídlo a pôsobí na Slovensku a prostredníctvom svojich organizačných zložiek distribuje fondy aj v Českej republike a v Maďarsku. Dohľad nad EIC vykonáva Národná banka Slovenska, EIC je účastníkom Garančného fondu investícií.