Kognitívna veda je interdisciplinárna disciplína

Kognitívna veda je interdisciplinárna vedecká štúdia mysle a jej procesov so vstupmi z lingvistiky , psychológie , neurovedy , filozofie , informatiky / umelej inteligencie a antropológie . 

Skúma povahu, úlohy a funkcie poznania (v širšom zmysle). Kognitívni vedci študujú inteligenciu a správanie so zameraním na to, ako nervové systémy reprezentujú, spracúvajú a transformujú  informácie. Mentálne schopnosti, ktoré sa týkajú kognitívnych vedcov, zahŕňajú jazyk , vnímanie , pamäť , pozornosť , uvažovanie a emócie ; Na pochopenie týchto schopností si kognitívni vedci požičiavajú z oblastí ako lingvistika , psychológia , umelá inteligencia , filozofia , neuroveda a antropológia .  Typická analýza kognitívnej vedy zahŕňa mnoho úrovní organizácie, od učenia a rozhodovania po logiku a plánovanie; z neurálnej obvodov k modulárnej organizácii mozgu. Jedným zo základných konceptov kognitívnej vedy je, že „myslenie možno najlepšie pochopiť z hľadiska reprezentačných štruktúr v mysli a výpočtových postupov, ktoré na týchto štruktúrach pôsobia“. 

Cieľom kognitívnej vedy je pochopiť a formulovať princípy inteligencie s nádejou, že to povedie k lepšiemu pochopeniu mysle a učenia. Kognitívne vedy začali ako intelektuálne hnutie v 50. rokoch 20. storočia, často označované ako kognitívna revolúcia.