Klokani majú rôzne mzdy medzi mužmi a ženami

Austrálsky štatistický úrad (ABS) identifikoval odborné oblasti s najvyšším rozdielom v odmeňovaní žien a mužov, napísal denník Daily Mail.

To znamená, že najhorší priemysel pre ženy, pokiaľ ide o mzdové rozdiely, je v oblasti zdravotnej starostlivosti. Napriek tomu, že ženy tvoria v tomto sektore 79% pracovníkov, platia im za hodinu o 25% menej ako muži.

Druhou najhoršie platenou oblasťou kde  tvoria ženy jednu pätinu pracovných síl je stavebníctvo.Mzdová medzera s mužmi je 22%.

V oblasti nehnuteľností je tiež rozdiel v odmeňovaní o 22 percent, nasledujú financie (21 %), informačné technológie a mediálny priemysel (19 percent).

Zároveň bola najnižšia mzdová medzera medzi pohlaviami v hotelových podnikoch, výrobe a tiež vo verejnej správe.

Svetové ekonomické fórum v decembri predstavilo celosvetovú správu o rodovej nerovnosti – 2018. Podľa štúdie bude trvať ďalších 202 rokov, kým sa dosiahne skutočná rovnosť mužov a žien vrátane mzdy.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.